Resultaten Sigrid Kaag

Sinds 2017 zet Sigrid Kaag zich als minister in voor Nederland in het buitenland. Hier lees je meer over de resultaten van Sigrid als minister.

Beeld: Sigrid Kaag

Ontwikkelingssamenwerking

Extra geld voor aanpak klimaatprobleem in ontwikkelingslanden

De armste landen in Afrika hebben niks gedaan om klimaatverandering te veroorzaken, maar krijgen wel de hoogste rekening gepresenteerd. Dat is oneerlijk. Daarom gaat er, dankzij Sigrid Kaag, extra geld naar deze landen om het klimaatprobleem aan te pakken.

Psychische hulp voor oorlogsslachtoffers

Als je bent gevlucht voor oorlog en geweld is een opvang met voedsel en onderdak noodzakelijk, maar niet voldoende. Hulp bij het verwerken van trauma’s is minstens zo belangrijk. Daarom heeft Sigrid Kaag voor elkaar gebokst dat nieuwe Nederlanders naast noodhulp, ook psychische hulp ontvangen.

Opstaan voor het recht op abortus in Europa

Er waait een conservatieve wind door Europa: het recht op abortus komt in steeds meer landen in het geding. Als er leiders zijn die dit recht niet serieus nemen, staat Sigrid op. Ze verdedigt dit recht van vrouwen en zal dat altijd blijven doen.

Meiden naar school

Sigrid Kaag wil dat wereldwijd ieder meisje naar school kan. Dat heeft nu prioriteit als we landen ontwikkelingshulp bieden.

Zwangerschapszorg en veilige abortus

Als minister van ontwikkelingssamenwerking heeft Sigrid Kaag zich ingezet voor anti-conceptie, seksuele voorlichting, zwangerschapszorg en veilige abortussen voor vrouwen in Ethiopië, Yemen, Mali, Bangladesh en Mozambique.

Coronavaccins voor mensen in ontwikkelingslanden

Het coronavirus trekt zich niks aan van landsgrenzen. We zullen het virus dus samen onder de duim moeten krijgen. In Nederland hebben we gelukkig voldoende geld beschikbaar om vaccins te kopen. Maar in ontwikkelingslanden is dit geld er vaak niet. Daarom heeft Sigrid Kaag geld beschikbaar gesteld voor arme landen, zodat ook zij coronavaccins kunnen kopen.

Foto: Jeroen Mooijman - Beeld: Sigrid Kaag

Buitenlandse handel

Vrouwelijke ondernemers mee op handelsmissies

Vrouwen zijn belangrijk in het bedrijfsleven. Maar op het gebied van gelijkheid kunnen we nog veel terrein winnen. Als Sigrid op internationale missies gaat, wordt er daarom extra gelet op vrouwelijke ondernemers. Zonder vrouwen, geen missies!

Seksueel misbruik streng bestraffen

Hulpverleners hebben een belangrijke positie. Van deze positie mag nooit misbruik worden gemaakt. En al helemaal niet op seksueel gebied. Daarom heeft Sigrid afspraken gemaakt met hulporganisaties, waarin staat dat seksueel misbruik streng wordt gestraft.

Verzekering voor ondernemers die exporteren in coronatijd

Ondernemen in coronatijd is risicovol. Helemaal als je goederen exporteert: je weet nooit of de koper wel betaalt. Tientallen ondernemers gebruiken nu een speciale verzekering van de overheid, die Sigrid Kaag in het leven heeft geroepen. Zo zijn ze beschermd tegen de risico’s van exporteren.

Klimaat en duurzaamheid onderdeel van handelsverdragen

Bij elke beslissing die wordt genomen op het gebied van handel, moet oog zijn voor duurzaamheid. Dankzij een samenwerking met Frankrijk, die Sigrid Kaag heeft gesloten, wordt duurzaamheid onderdeel van handelsverdragen.

Internationaal congres voor ondernemers

In 2019 vond er een belangrijk internationaal congres voor ondernemers plaats in Nederland. Sigrid heeft dit samen met de Verenigde Staten georganiseerd. En het werd een succes voor ondernemers.

Handelsakkoord met Canada

In het vrijhandelsverdrag met Canada staan belangrijke afspraken over de handel in goederen, diensten en investeringen om duurzame handel te bevorderen. Sigrid Kaag heeft een rol gespeeld in het sluiten van dit verdrag in 2017. Het is goed voor werknemers, consumenten en MKB’ers: prijzen gaan omlaag, bedrijven krijgen nieuwe en betere toegang tot een markt van 35 miljoen mensen hebben meer te kiezen.

Brexit-hulp voor Nederlandse ondernemers

Als minister heeft Sigrid Kaag zich in Europa ingezet voor een zo gunstig mogelijk Brexit-akkoord. Tegelijkertijd heeft zij samen met onder andere staatssecretarissen Van Huffelen en Keijzer alles aangedaan Nederlandse ondernemers voor te bereiden op de gevolgen van Brexit. Zo kwam er een Brexit-loket om ondernemers te helpen. Ook kwam er een scan waarmee ondernemers eenvoudig hun voorbereidingen konden treffen. Ook kwam er subsidie beschikbaar voor ondernemers voor maatwerkadvies. Zo konden we verrassingen voor ondernemers voorkomen.

Beeld: Sigrid Kaag