Alles over de Tweede Kamerverkiezingen

Beeld: Jeroen Mooijman Beeld: Meedoen in de campagne

Op 15, 16 en 17 maart 2021 waren de verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer. D66 won bij deze verkiezingen. Met maar liefst 24 zetels in de Tweede Kamer is D66 de tweede partij van Nederland. Aan die winst ging veel voorbereiding vooraf. Op deze pagina vind je alle praktische en interne informatie voor de verkiezing van de lijsttrekker, kandidaten en het verkiezingsprogramma.

Op zondag 20 september presenteerde D66 het nieuwe concept-verkiezingsprogramma. In de week erna kon je al je vragen stellen tijdens online Q&A’s. D66-leden konden amendementen indienen. Tijdens Congres 112 op 28 november 2020 hebben de leden het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld.

Voor het programma was een verkiezingsprogrammacommissie ingesteld (VPC). Deze commissie was verantwoordelijk voor de oplevering van het concept-verkiezingsprogramma, dat ter besluitvorming aan de ledenvergadering werd voorgelegd. De leden hebben daarmee ingestemd. Deze commissie bestond uit: Wouter Koolmees (Voorzitter), Annet Aris, Ellen Bijsterbosch, Aletta Hekker, Roy Kramer, Eline Leijten, Alexander Rinnooy Kan, Marietje Schaake, Joost Sneller en Franc Weerwind. Eerder in het schrijfproces zijn leden betrokken bij fysieke bijeenkomsten in het najaar, online bijeenkomsten in het voorjaar en Q&A-rondes na de presentatie van het programma.

Tussen 19 augustus en 2 september konden de leden van D66 stemmen over het lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamerverkiezing in maart 2020. Maar liefst 11.577 leden hebben gebruikgemaakt van hun stemrecht. Zij kozen met 95,7% Sigrid Kaag tot lijsttrekker.

De lijstadviescommissie maakte een advieslijst waarover de leden konden stemmen. Samenstelling: Sigrid Kaag (lijsttrekker), Anne Marie Spierings (partijvoorzitter), Fatma Koşer Kaya, Franc Weerwind, Gerard Schouw, Han Polman, Menno Snel, Michèle Polspoel, Paul de Rook, Robert Strijk en Stéphanie Kessen.

Bij de aankomende Tweede Kamerverkiezing willen we met een zo groot mogelijke lijst deel te nemen. D66 kan bij deze verkiezing 80 kandidaten onder elkaar plaatsen op de lijst. Om er voor te zorgen dat de lijst optimaal gevuld is, heeft het Landelijk Bestuur mandaat gevraagd en gekregen van het congres om na de interne stemming de lijst verder aanvullen tot en met plek 80.

De lijstduwers voor alle kieskringen zijn als volgt:
75. Fatma Koşer Kaya
76. Jan van de Ven
77. Marietje Schaake 
78. Sumer Chaban
79. Stientje van Veldhoven 
80. Kajsa Ollongren

Besluiten Landelijke Verkiezingscommissie (LVC)
De Landelijke Verkiezingscommissie heeft naast het vaststellen van de tijdpaden nog een aantal formele besluiten genomen.

Regeling Voorkeursacties
Ten aanzien van het voeren van persoonlijke campagnes bij interne verkiezingen hebben het Landelijk Bestuur en de Landelijke Verkiezingscommissie een regeling voorkeursacties opgesteld. Het voeren van campagnes bij interne verkiezingen hoort bij onze partijdemocratie. We hanteren als vereniging een aantal spelregels om zowel de kandidaten als de leden duidelijkheid te geven. Deze spelregels zijn van toepassing op zowel landelijk, Europees, regionaal of lokaal georganiseerde activiteiten die in het teken staan van een interne verkiezing.

Contactinformatie leden & geïnteresseerden
De gehele verkiezingsprocedure, van toelating van kandidaten tot het vaststellen van de uitslag, staat onder leiding van de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) van D66. Voor meer informatie over de procedures rond de verkiezing of de kandidaatstelling kun je contact opnemen met de Landelijke Verkiezingscommissie via [email protected].