We passen de Coronawet grondig aan


Een coronawet is nodig. Dat zeggen we al een hele tijd. Over het eerste wetsvoorstel van het kabinet waren we nog niet tevreden. D66 heeft daarom samen met zeven andere partijen van de coalitie en oppositie gewerkt aan grondige verbeteringen voor de coronawet.

Nu zijn de coronaregels vastgelegd in regionale noodverordeningen, die bedoeld zijn voor een korte tijd. Er komt amper democratische controle aan te pas, terwijl er wél inbreuk wordt gemaakt op grondrechten. Daarom is een wet nodig: een wet op basis waarvan nieuwe coronamaatregelen genomen kunnen worden. En waarbij het parlement een rol heeft.

Maar dat moet wel een goede wet zijn! Over het wetsvoorstel van het kabinet waren we nog niet tevreden. Zo wilden we een grotere rol voor de Tweede Kamer bij nieuwe coronamaatregelen. Verder waren de boetes te hoog, was de oplossing voor het strafblad niet goed en zou de wet langer gelden dan nodig is.

Beeld: d66

D66 heeft daarom samen met zeven andere partijen van de coalitie en oppositie (CDA, VVD, CU, PvdA, GL, SGP en 50PLUS) gewerkt aan grondige verbeteringen voor de coronawet. De partijen hebben deze voorstellen per amendement ingediend bij de wetsbehandeling van de Coronawet op 7 en 8 oktober. De amendementen werden toen gesteund door een meerderheid.