De opwarming van de aarde kan niet op pauze

Het kabinet komt nog deze maand met een extra pakket klimaatmaatregelen. En dat is ook nodig. Want klimaatverandering kan niet op pauze. De rechter heeft in de rechtszaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat bepaald dat nog dit jaar 25% minder CO2 uitgestoten moet worden. Dat doel halen we zonder dat we extra maatregelen nemen nog niet en de Staat voldoet dan niet aan het vonnis van de rechter.

10.06.2021

D66 Tweede Kamerlid Raoul Boucke: “De aarde blijft opwarmen. Nederland is bovendien een rechtstaat. Dus los van de formatie heeft ook de overheid zich te houden aan de uitspraken van de rechter. En de rechter heeft in het Urgendavonnis bepaald dat we in 2020 én in dit jaar 25% minder CO2 moeten uitstoten. Om te voldoen aan het vonnis van de rechter, moeten we nu in actie komen. Goed dat het kabinet met een plan komt. We hebben geen tijd te verliezen. Dus dat plan moet er zo snel mogelijk zijn.”

  1. Grote industrie verplichten energie te besparen.
  2. Waterpeil veengebieden verhogen.
  3. Versneld intensieve veeteeltbedrijven uitkopen.
  4. Extra windmolens op zee.
  5. Starten met aanleg leidingen voor groene waterstof.

Volgens Urgenda moeten we nog dit jaar tot 5 megaton minder CO2 uitstoten om het klimaatdoel te halen. Daar zijn verschillende voorstellen voor waar een keuze in gemaakt kan worden. Achthonderd organisaties, gemeenten, coöperaties, hebben met elkaar een 54-puntenplan gemaakt met oplossingen. Zo kan er gedacht worden aan het handhaven van de wetgeving die grote industrie verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Die wetgeving is er al sinds 1993, maar is nog een dode letter. Terwijl hierdoor ook de energiekosten van de industrie omlaag gaan. Ook zou ervoor gekozen kunnen worden om het waterpeil in veengebieden te verhogen of versneld intensieve veeteeltbedrijven uit te kopen. Daarmee sla je twee vliegen in een klap: ook de stikstofproblemen worden aangepakt.
 
Raoul Boucke: “Ik ben optimistisch. We kunnen dit doel halen. Maar het duurt nu al te lang. En hoe langer we wachten, hoe moeilijker en duurder het wordt. Dat is zonde. En het is onnodig. Ik zie het plan graag snel tegemoet, zodat we meteen aan de slag kunnen.”

Naast het Urgendavonnis moeten we ook de doelen van het klimaatakkoord in 2030 halen. En ook op die doelen liggen we nu al achter. En in Europa heeft Nederland zelfs gepleit voor 55% minder CO2-uitstoot. En er ligt al een nieuwe uitspraak van de rechter waardoor Shell minder CO2 moet gaan uitstoten. Om te voorkomen dat het halen van de doelen voor 2030 in gevaar komt, moet het kabinet de komende maanden aan de slag. Als we in 2030 extra windmolens op zee willen bouwen, moet de overheid dit jaar nog extra gebieden op zee aanwijzen waar de windmolens worden geplaatst. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat de industrie ook de schone energie kan gebruiken. Mede daarom moeten we nu starten met het aanleggen van de leidingen voor groene waterstof en andere schone energie.

Raoul Boucke: “We moeten niet langer nieuwe rechtszaken afwachten waar de rechter ons dwingt om consistent klimaatbeleid te voeren. We moeten aan het stuur gaan zitten. Dat is de rol van de politiek. Wij moeten die keuzes maken. Dat geeft ook mensen en bedrijven meer zekerheid voor de toekomst. En ik ben vol vertrouwen. Want we hebben in Nederland alles in huis om de omslag naar schone energie te maken. We hebben goed geschoolde mensen en een enorme innovatiekracht. We kunnen duurzame koploper zijn in de wereld. Dat is goed voor onze economie en goed voor de banen van de toekomst. Laten we die kansen grijpen.”