Geef asielzoekers een vliegende start met werken en het leren van de taal

In een initiatiefnota stelt D66 voor om asielzoekers eerder en meer mogelijkheden te geven om te werken. Ook moeten asielzoekers op alle opvanglocaties taalles door NT2-docenten kunnen krijgen en moet studeren voor jongvolwassen asielzoekers betaalbaar worden.

“Laten we nieuwkomers vanaf dag één helpen met het leren van de taal, het vinden van werk of het volgen van een opleiding.”

Anne-Marijke Podt

Asielzoekers moeten vanaf de eerste dag in Nederland kansen krijgen om mee te doen in onze samenleving. Daarvoor pleit D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt in een initiatiefnota met daarin acht voorstellen om asielzoekers een vliegende start in ons land te geven. Doordat asielprocedures vaak lang duren en mensen worden opgevangen in tijdelijke opvanglocaties zijn hun mogelijkheden nu zeer beperkt.

Anne-Marijke Podt: ‘Veel asielzoekers belanden na hun aankomst in Nederland in de wachtkamer. In de opvang krijgen zij in afwachting van hun procedure geen kansen om mee te doen. Hun leven staat grotendeels stil. Daar schiet niemand iets mee op. Laten we nieuwkomers vanaf dag één helpen met het leren van de taal, het vinden van werk of het volgen van een opleiding.’

Eerder en meer werken

D66 stelt voor om asielzoekers eerder de kans te geven om te gaan werken. Op dit moment kunnen asielzoekers pas zes maanden na de start van hun asielprocedure beginnen met werken. Dat betekent een halfjaar stilstand. We stellen voor om asielzoekers na een maand toegang te geven tot de arbeidsmarkt.

Ook willen we het aantal weken dat asielzoekers per jaar mogen werken uitbreiden van 24 naar maximaal 46 weken en willen we onderzoeken of zij een groter deel van hun salaris kunnen behouden.
Meer en eerder werken is goed voor de asielzoeker én voor de samenleving. ‘Tijdens mijn werkbezoeken aan opvangcentra spreek ik veel mensen. Zij willen niets liever dan hun handen uit de mouwen steken en werken aan een toekomst. We maken ze dat nu onnodig moeilijk. Dat zorgt voor veel frustratie. Ook voor onze samenleving is het een gemiste kans, want op deze manier maken we geen gebruik van de kracht, kennis en kunde van deze mensen. Bedrijven staan te springen om goede krachten!’, aldus Podt.

Taallessen vanaf de eerste dag

Het leren van de taal is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle deelname aan onze maatschappij. Daarom moeten alle kansrijke asielzoekers de mogelijkheid krijgen tot het volgen van Nederlandse taallessen door gediplomeerde NT2-docenten, ook wanneer zij verblijven op een tijdelijke locatie.

Podt: ‘Het leren van de Nederlandse taal betekent heel veel voor mensen. Als je de taal spreekt, kun je meedoen. Het is een gemiste kans om daar pas mee te beginnen wanneer mensen eenmaal een status hebben. Zeker wanneer we weten dat de kans groot is dat mensen mogen blijven. Daarom moeten asielzoekers die verblijven op tijdelijke locaties taalles kunnen volgen.’

Veel jongvolwassen asielzoekers staan te springen om aan een ROC, hogeschool of universiteit een studie te beginnen of voort te zetten. Het collegegeld vormt nu vaak nog een te grote belemmering, omdat deze jongeren het hoge instellingstarief moeten betalen. In Maastricht krijgen jonge asielzoekers de mogelijkheid om tegen het lagere wettelijk collegegeld te studeren. Wij willen dat dit model in het hele land wordt ingezet.

De voorstellen op een rij

Aan het werk met werk dat loont We zorgen ervoor dat kansrijke asielzoekers zo snel mogelijk aan de slag kunnen door sneller een BSN-nummer te verstrekken, eerder toegang te geven tot de arbeidsmarkt en meer werkweken mogelijk te maken. En we kijken hoe werkende asielzoekers een groter deel van het salaris kunnen behouden.
Onderwijs volgen aan hogescholen en universiteiten Kansrijke asielzoekers die over de relevante vooropleiding beschikken bij hogescholen en universiteiten kunnen studeren tegen het wettelijke tarief voor collegegelden.
Sneller de Nederlandse taal onder de knie Kansrijke asielzoekers kunnen optimaal gebruik maken van de taallessen door NT2-docenten, op alle locaties, inclusief noodopvang-locaties.
Makkelijker integreren Zorg dat voor permanente locaties wordt geïnvesteerd in centra met open deuren en contact met de wijk.
Medezeggenschap in het azc Bekijk hoe er een vorm van medezeggenschap van asielzoekers in azc’s kan worden opgezet.