Fijn leven, wonen en werken in de regio

Hoe voorkom je dat gekwalificeerde mensen uit de regio vertrekken, bijvoorbeeld omdat er niet genoeg woningen zijn? Hoe blijf je als regio goed bereikbaar? Hoe houden we voldoende goed werk in de regio? Samen met D66-afdelingen door het hele land zijn Romke de Jong en Tjeerd de Groot op zoek gegaan uitdagingen en oplossingen in de regio. Zodat je overal in Nederland fijn kunt leven, wonen en werken.

Regiodeals

Met het coalitieakkoord hebben we al een goede start gemaakt door antwoorden op deze vragen te formuleren. Met de Regiodeals worden regionale economische kansen ook de komende vier jaar weer beter benut. Ook wordt er op allerlei manieren gewerkt aan de bereikbaarheid, de bewoonbaarheid en de sociale kansen in de verschillende regio’s.

Ook buiten het coalitieakkoord

Maar er liggen ook veel opgaven in de regio die niet in het beknopte coalitieakkoord staan, maar die wel moeten worden aangepakt. Opgaven waar verschillende regio’s, zo is ons wel duidelijk, ook zelf goede en soms zelfs inspirerende oplossingen voor hebben. Daar willen we ons als partij verder over buigen.

Een regio waar mensen graag werken. Iedereen verdient de kans op een fijne baan. Soms trekken mensen weg uit plattelandsregio’s omdat ze te weinig kansen zien. Zo stroomt talent en bedrijvigheid de regio uit. Zonde! Het is daarom belangrijk dat er voldoende werkgelegenheid is in de regio. Daarnaast biedt thuiswerken ook nieuwe kansen.
Een bereikbare regio Regio’s die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer zijn aantrekkelijker om in te wonen en werken. Maar voor veel plattelandsregio’s is bereikbaarheid een groot probleem. Het duurt soms lang om met het openbaar vervoer op je bestemming te komen. En soms is het zelfs helemaal niet mogelijk. Wij willen het makkelijker en aantrekkelijker maken om ook in de regio met het openbaar vervoer te reizen.
De beste kansen in de regio Wij willen de beste kansen voor ieder kind, ongeacht waar je wieg staat. Met goede en gelukkige leraren voor de klas. En een rijke schooldag met sport, cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding
Een regio met voldoende woningen voor jong en oud Iedereen verdient het om te wonen in een huis waar je hart ligt. Ook in de regio. Daarvoor zijn er wel voldoende woningen nodig. Daarnaast is er in de regio de weinig doorstroom: jongeren trekken weg uit de regio waar ze zijn opgegroeid omdat er te weinig betaalbare huizen zijn.