Actieplan: Leefbaar Spoor bij goederenvervoer

Nederland is een logistiek land. Jaarlijks wordt hier zo’n 1859 miljoen ton aan goederen vervoerd. Denk aan je TV, nieuwe broek of gas voor je verwarming. Van die enorme hoeveelheid goederen gaat maar 38 miljoen ton per goederentrein. D66 vindt dat een gemiste kans, want de meest duurzame en veilige manier om onze spullen te vervoeren is via het spoor. D66 wil dat we meer goederen via het spoor vervoeren in plaats van via onze snelwegen, de zogenaamde “modal shift”. Dat is beter voor het klimaat én het verminderen van onze files.

Tegelijkertijd ervaren mensen die dichtbij het spoor wonen overlast van treinen die lawaai maken en trillingen veroorzaken. Het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor geeft sommigen bovendien een onveilig gevoel. Langs de belangrijkste routes van goederentreinen zijn dan ook veel maatschappelijke organisaties actief die zich terecht uitspreken over de overlast die zij ervaren. D66 vindt dat de overheid en spoorsector deze zorgen serieuzer moet nemen.

D66 gelooft dat goed gebruik van spoorgoederenvervoer en leven rondom het spoor hand in hand kunnen gaan. Maar dan moet de overheid wel in actie komen. Dat is hard nodig want de sector groeit met 32 tot 55 procent tot 2040.

Infrastructuur, zo wordt wel eens gezegd, bouw je voor 100 jaar. Daarom moeten we onszelf afvragen: wat is de invloed van de energietransitie op spoorgoederenvervoer? En dan niet alleen de komende jaren, maar juist ook op lange termijn. Hoe beschermen we de leefbaarheid van omwonenden? Hoe gaan goederen- en personenvervoer samen op een steeds drukker spoor met steeds hogere maximumsnelheden? Hoe kunnen de lusten en lasten van het spoorvervoer het best verdeeld worden? Spoorgoederenvervoer is daarnaast bij uitstek een internationale aangelegenheid, dus afstemming op Europees niveau is ook belangrijk. Hoe stemmen
we ons spoornet af op dat van België en Duitsland?

Deze en andere vragen komen aan de orde in dit D66-plan “Betrokken, Leefbaar en Toekomstbestendig Spoorvervoer van Goederen” met daarin 11 voorstellen om het spoorgoederenvervoer te stimuleren en de dialoog tussen burgers, overheden en de spoorsector te verbeteren. Alleen samen houden we de balans tussen een veilige, schone en stille leefomgeving in balans met de noodzaak van duurzame groei van het spoorgoederenvervoer.

D66 roept op tot actie langs drie sporen: Een betrokken spoor, een leefbaar spoor en toekomstbestendig spoor.