Eerste reactie van Kamerlid Tjeerd de Groot op de stikstofwet van het kabinet

Naast de coronacrisis speelt de stikstofcrisis nog steeds. We moeten onze natuur beter beschermen, omdat Nederland teveel stikstof uitstoot. De meeste uitstoot komt uit de veeteelt. De stikstof slaat neer op de bodem, waardoor veel soorten natuur verdwijnen. Daarom komt er nu een stikstofwet.

Daar is D66 groot voorstander van, want daarin wordt vastgelegd dat de natuur beter wordt beschermd en hersteld. Er staat een harde resultaatverplichting in. Daarmee komt een einde aan het juridisch pappen en nathouden van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De overgang naar kringlooplandbouw speelt een grote rol in deze wet en dat is goed nieuws! Daardoor kunnen boeren met minder dieren meer verdienen, omdat we geen duur voer aan dieren geven dat mensen ook kunnen eten. Als koeien gras, varkens restproducten en kippen insecten eten, dan heeft de boer lagere kosten en het is beter voor de aarde.

Daarnaast wordt de bouwsector in deze wet met behulp van een bouwdrempel licht ontzien vanwege het grote woningtekort. Vooral het aanbod van betaalbare en middeldure woningen voldoet niet aan de vraag. Daarom moeten we blijven bouwen.

De wet is dus een stuk beter dan wat eerst voorlag, maar D66 zou D66 niet zijn als we niet nog verdere mogelijkheden zouden zien om de natuur beter te beschermen. We komen in het debat met voorstellen om via deze wet de natuur nog beter te beschermen.

Er liggen al sinds april een aantal goede voorstellen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Daar hebben wij hard voor geknokt. Zoals een verdubbeling van het natuurbudget tot 2030. Een omschakelfonds van 175 miljoen euro voor kringlooplandbouw, een kleine half miljard euro om stallen schoner te maken en 1,5 miljard euro om het aantal veedieren terug te brengen.

D66 is blij dat de stikstofwet de overheid nu verplicht om met resultaten te komen. Daarom roept D66 de minister op met dit pakket aan de slag te gaan, want het duurt te lang. De natuur kan niet langer wachten.