Coronadebat – Durf keuzes te maken om uit deze winterslaap te komen.

“Laten we alsjeblieft de verantwoordelijkheid nemen om zo snel als mogelijk uit deze winterslaap te komen”, zei Jan Paternotte tijdens het coronadebat. “Ik wil niet het record vestigen van de langste lockdown van Europa.”

Lees hier zijn inbreng verder.

Het aantal ongevaccineerde zwangere vrouwen op de intensive cares stijgt. Baby’s die met spoed vroegtijdig worden gehaald met keizersneden, terwijl moeders kunstmatig in coma worden gehouden.
Het zijn verschrikkelijke verhalen. Verhalen die ons er weer aan herinneren dat we in Nederland te weinig mensen hebben overtuigd om zich te laten vaccineren.

En dat is on-ge-looflijk zonde. Voor alle mensen die een IC-opname bespaard had kunnen blijven. Voor alle mensen in de zorg, die in een waanzinnige winter zijn beland. En voor alle mensen die door deze avondlockdown weer hun vrijheid ingeperkt zien worden. In september vroeg ik al: “Wat gaan we doen, als de ziekenhuizen toch weer volstromen?” Het antwoord is duidelijk: na vijf uur is nagenoeg alles, voor iedereen, helemaal dicht.

Het kabinet kreeg vaak het verwijt te laat in actie te komen deze pandemie. En vaak terecht. We moeten meer eerste prikken zetten, sneller gaan boosteren en meer testen. Daar kom ik zo op.

Maar ik kijk ook hier om mij heen: Durven wij in deze Kamer ook keuzes te maken? Omwille van hart- en kankerpatiënten die maar niet aan de beurt komen. Omwille van de vele ondernemers die hun zaak draaiende moeten houden. Omwille van alle cultuurmakers die snakken naar volle zalen. Omwille van kinderen en studenten die in de klas het beste tot hun recht komen. Omwille van onze vrijheid.

Ik roep collega’s dus op: durf keuzes te maken. Laten we alsjeblieft de verantwoordelijkheid nemen om zo snel als mogelijk uit deze winterslaap te komen. Ik wil niet het record vestigen van de langste lockdown van Europa. En ja, dan komt het gesprek over 2G om de hoek kijken.

06.12.2021

2G kan een stap zijn om Nederland
veilig en verantwoord meer te openen als
de druk in de zorg verlaagd is. Daarover moet de Tweede Kamer een keuze maken in plaats van achteraan blijven lopen.

Tweede Kamerlid Jan Paternotte: “We vinden vaak dat het kabinet te laat is. Terecht. Maar tegen alle partijen die nu blij zijn dat een 2G-debat is uitgesteld, zeg ik hetzelfde. Want wat je inhoudelijk ook vindt, durf het gesprek aan te gaan! Hiermee zet je je naam onder een langere lockdown. Ongelooflijk jammer.”

De corona-aanpak is wikken en wegen. Het zijn de moeilijke keuzes die we moeten maken. Dat is de taak van de politiek. We moeten wegen wat proportioneel is. En wegen wat de alternatieven zijn. Wij willen geen winter met lockdowns.

Dan moeten we durven spreken over hoe we vrijheden zoveel als mogelijk kunnen waarborgen én tegelijkertijd de gezondheid van mensen zoveel mogelijk kunnen beschermen.

Ik zei het al, we moeten meer vaccineren, sneller boosteren, vaker testen maar ook strakker communiceren! Over dat laatste staken de premier en de minister, tijdens de persconferentie, de hand in eigen boezem. Maar toch, waarom komen de premier en de minister dan bij die persconferentie zonder mondkapje samen die lift uit? Corrigeer me als ik het fout heb, maar ze behoren toch niet tot één huishouden?

Over de andere punten blijf ik vragen hebben: Waarom stijgt de vaccinatiegraad niet harder? Waarom zijn we ook bij de boosters veroordeeld tot een inhaalrace? Ik krijg deja vu’s met het voorjaar. Kunnen we afspreken dat vanaf januari de boosters voor íedereen worden opgesteld mét vrije inloop? En waarom is er geen testcapaciteit als we in de zomer al riepen: we gaan iedereen met klachten testen?

Voorzitter, dan het onderwijs. Ik ben opgelucht dat de scholen open blijven. Niet elke thuissituatie is fijn. Niet elk huis is veilig. De scholen verdienen onze topprioriteit. Dus, om het zo veilig mogelijk te houden:
Waarom niet leraren beter beschermen? Met mondkapjes en frisse lucht. Waarom geen CO2-meters, zoals België? Waarom niet zelftesten verstrekken voor de hele basisschool, zoals het OMT adviseerde? En als er een tekort is aan zelftesten, moeten we die dan niet elders gaan halen? Bijvoorbeeld bij testen voor toegang?

Verder adviseerde het OMT een week eerder kerstvakantie. U kent mijn voorkeur: wat open kan, open houden! Maar er is ook behoefte aan duidelijkheid. Dit moet niet op het laatste moment alsnog besloten worden. Graag een reactie.

De vraag die in de lucht hangt is: gaan we nu élke winter in lockdown? We moeten alles op alles zetten dit te voorkomen. Kijkend naar het buitenland, dan denk ik even praktisch mee: ventilatie op scholen,
betere timing van boosters, nu al extra inslaan griepprikken, weerbare IC-capaciteit, veel meer samenwerking met Europa en snel inspelen op varianten.

Kunnen we vandaag alvast afspreken dat de voorbereiding voor de volgende winter begint? Kunnen we vandaag nog concreet afspreken dat meer griepprikken en die boosters volgend jaar in oktober wél klaarstaan? Dat de ventilatie dan op álle scholen volledig aan de normen voldoet en gemeten wordt met CO2-meters? En dat we direct handelen als een nieuwe zorgelijke variant zich aandient?

Vrijdag werd snel gehandeld na het nieuws over Omikron. Dat was heel goed. Maar de vertoning op Schiphol was een janboel.
Dat moet echt beter. Gaat de minister de wet aanpassen zodat de mogelijkheid er is om in bijzondere situaties mensen verplicht te testen bij aankomst? En gaat de minister in Europa bepleiten dat íedereen die naar Europa wil reizen eerst een PCR-test heeft gedaan? En wanneer worden die 22 miljoen prikken die wij aan COVAX hebben beloofd ook eindelijk in Afrika ingezet?

09.12.2021

Ons onderwijs, de psychische gesteldheid van jongeren en ouderen en de problemen van ondernemers en cultuurmakers verdienen meer perspectief.

Daarom doen wij een voorstel met concrete plannen om nieuwe lockdowns te voorkomen. Het kabinet moet nu voorbereiden op volgende winters. Juist voor als corona bij ons blijft.

Voorzitter, tot slot twee punten. Kan de premier uitleggen waarom sporten op anderhalve meter buiten ook ’s avonds niet kan, ik krijg daar veel vragen over.

De vaccins voor kinderen tussen 5 en 11 zijn Europees goedgekeurd. Het is veilig en effectief. Voor alle kinderen wegen de voordelen op tegen de nadelen. En ouders van kinderen met taaislijmziekte, astma of een andere chronische ziekte, die smachten hiernaar. Landen als Duitsland zijn al begonnen.

Laten we voor die kwetsbare kinderen deze week nog starten. En geef sowieso ouders in Nederland nu ook de vrijheid hiervoor te kiezen. Graag een reactie.

09.12.2021

Laat ouders zelf kiezen. Zodra de Gezondheidsraad in Nederland groen licht geeft, vinden wij het meer dan logisch om het vaccin voor kinderen mogelijk te maken. Landen om ons heen doen dat al.

Vandaag stemde de Tweede Kamer in met onze oproep. Blij met de steun van GL, Bij1, VOLT, PvdA, PvdD, FdH, D66, CU, VVD, Omtzigt, CDA, Ja21.

10.12.2021

Het kabinet neemt het advies van de Gezondheidsraad over. Ook kinderen tussen 5 en 12 kunnen een coronavaccin krijgen. De ouders kunnen nu vrij deze keuze maken.