D66-leden voor verdubbeling compensatie studenten

D66 wil dat alle (oud)studenten die vanaf 2015 zijn begonnen met studeren een studievoucher ter waarde van 4000 euro krijgen. Dat hebben de leden van D66 toegevoegd aan hun verkiezingsprogramma.

“Het leenstelsel is ingevoerd zodat er fors  extra geïnvesteerd wordt in het hoger onderwijs. Daar heeft uiteindelijk elke student voordeel van. Maar deze studenten hebben vaak geen studiebeurs ontvangen en nog onvoldoende kunnen profiteren van het extra onderwijsgeld”, zegt D66 Kamerlid Jan Paternotte. “Dit is een goede aanvulling van ons verkiezingsprogramma door de leden. Het komt naast onze plannen voor onder andere de nieuwe studiebeurs en het lagere collegegeld voor een tweede studie.”

Momenteel bestaat er een studievoucher ter waarde van 2000 euro. Studenten die vanaf 2015 hun studie zijn begonnen, kunnen deze voucher gebruiken om verder te studeren na het afronden van hun opleiding. De leden van D66 hebben dit bedrag verdubbeld. Bovendien kunnen studenten ervoor kunnen kiezen om deze 4000 euro te gebruiken om een deel van hun eventuele studieschuld af te lossen. In totaal zou dat een investering zijn van maximaal 2,4 miljard euro. In het verkiezingsprogramma van D66 staat ook de nieuwe studiebeurs. Hierbij ontvangen studenten van ouders met een inkomen tot 70.000 euro een beurs van maximaal 400 euro per maand. Bovendien wil D66 alle toeslagen afschaffen. In plaats daarvan krijgen studenten een belastingkorting van maximaal 300 euro per maand.

Het conceptverkiezingsprogramma van D66 is in september gepresenteerd. Daarna konden leden van D66 voorstellen doen om het verkiezingsprogramma aan te passen en aan te vullen. Van 21 tot en met 26 november hebben leden gestemd over deze voorstellen. Wanneer er een meerderheid van de leden voor het voorstel is, dan wordt het voorstel in het definitieve verkiezingsprogramma opgenomen. Tijdens congres 112 op 28 november wordt het verkiezingsprogramma door de leden vastgesteld.