Afke Groen: even voorstellen

Afke Groen - Beeld: Jeroen Mooijman

Sinds het voorjaar is Afke Groen de nieuwe directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Democraat ging met haar in gesprek.

Wie is Afke Groen?

“Ik ben eigenlijk altijd aan het nadenken. En ik stel mezelf overal vragen bij. Waarom hebben we dit eigenlijk zo georganiseerd? Waarom denkt iemand op deze manier? Hoe kan iets nog beter, nog eerlijker? Anderen stel ik zulke vragen trouwens ook graag.”

Afke Groen (1991) haalde haar bachelor Internationale Betrekkingen in Groningen en zakte af naar Maastricht voor haar master in Europese Studies. Ze promoveerde– “achter mijn keukentafel, in de eerste maanden van de pandemie” – in de politieke wetenschappen.

“Daarna wilde ik de koppeling gaan maken tussen politiek en wetenschappelijk denken. Het is een privilege dat ik beide werelden als kind al leerde kennen. Mijn vader was raadslid in de gemeenteraad van Wageningen en docent aan de universiteit. Mijn moeder leerkracht. Aan tafel ging het altijd over werk.” Sinds 2020 werkte Afke als wetenschappelijk medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting en vanaf vorige zomer was ze ook hoofdredacteur van Idee.

Denker met sociaal-liberale visie op politiek en samenleving stond er
in de Directeur VMS vacaturetekst. Hoe geef jij daar vorm aan?

“Ik vind de sociaal-liberale beweging in de eerste plaats inspirerend vanwege haar geschiedenis als democratiseringsbeweging. Hoogleraar Annelien de Dijn vertelde in een aflevering van onze podcast Appèl dat de sociaal-liberalen van het eerste uur, in de late negentiende eeuw, streden voor een ideaal dat je ‘democratische vrijheid’ zou kunnen noemen: de gedachte dat vrijheid behelst dat je zelf meebeslist over de wetten en regels die je regeren. Dat behelst trouwens niet alleen democratische macht over het bestuur, maar ook over de markt!”

Hoe creëren we uitwisselingen tussen de D66 vereniging en het onderzoeksveld?

“Voor mij zit de kracht van D66 uiteindelijk in de vindingrijkheid en creativiteit van haar leden. Daar mogen we weleens wat meer gebruik van gaan maken, om politiek meer als een ideeënstrijd te gaan voeren. De tweede regeringsdeelname van D66 – na bovendien vier jaar in de constructieve oppositie – is een geweldige kans om ideeën om te zetten in beleid.

Maar deze tijd vraagt van D66 ook een nieuwe oriëntatie op visie. We zien dat politieke vertegenwoordiging steeds meer langs de lijnen loopt van verschillende groepen in de samenleving, terwijl de grote thema’s ons allemaal raken. De klimaatcrisis, de pandemie, de Russische oorlog in Oekraïne, maar ook de inflatie en de toenemende bestaansonzekerheid. Daar moeten we ons grote vragen bij stellen. In welke wereld willen wij leven? Wat vinden we rechtvaardig? Hoe organiseren we de democratie?

Bij de Van Mierlo Stichting werken we voortdurend aan zulke grote vragen, altijd vanuit het sociaal-liberale gedachtegoed. We trainen ook politici en leden in dat gedachtegoed. Zo hebben we een brugfunctie tussen de wetenschap, het maatschappelijk debat, de vereniging en onze landelijke politici.”