Wat D66 doet voor lhbtiq+’ers

In Nederland moet je altijd en overal jezelf kunnen zijn. Daarom zijn we trots op onze resultaten uit het verleden. Dat je nu mag trouwen met wie je wil is een mooi resultaat. Maar daarmee zijn we er niet. Daarom blijft D66 altijd werken aan vooruitgang. Zodat ook jij vrij jezelf kunt zijn.

Op 1 april 2001 schreef Nederland geschiedenis. Na een jarenlange strijd waren wij het eerste land waar koppels van hetzelfde geslacht met elkaar in het huwelijksbootje kunnen stappen.

We maakten een einde aan ‘weigerambtenaren’ die geen paren van gelijk geslacht willen trouwen. Weigerambtenaren worden niet langer tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd. Daarmee sterft de weigerambtenaar vanzelf uit.

Na onze oproep in 2020 om homomannen gelijk te behandelen bij bloeddonatie, mogen homo’s bloed doneren als ze vier maanden geen seks hebben gehad. Die termijn lag daarvoor op een jaar. Dat was nog niet genoeg. In 2021 veranderden de regels verder ten goede. Sindsdien kunnen monogame homo- en biseksuele mannen zonder beperking bloed doneren.

Maar ook dat is nog geen volledige gelijke behandeling. Wat D66 betreft staat centraal dat bloed veilig is. En dus gaat het om een risico-inschatting op basis van gedrag: is het bloed veilig? En maak je die keuze niet op basis van seksuele gerichtheid.

Vanaf 2023 verandert dit volledig. Dan speelt seksuele gerichtheid geen rol meer. De beslissing of iemand bloed mag doneren hangt dan volledig af van gedrag. Hopelijk leidt deze nieuwe regel niet alleen tot meer gelijkheid, maar ook tot meer bloed voor mensen die het nodig hebben.

Scholen mogen geen medewerkers meer ontslaan of weigeren op grond van het ‘enkele feit’ dat iemand openlijk homo is of een homoseksuele relatie heeft.

Als je niet in het standaard man- vrouwplaatje past, maak je bijna iedere dag nog vormen van discriminatie mee. Om dat tegen te gaan beschermen we hen nu expliciet tegen discriminatie in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Dat betekent natuurlijk nog niet dat er geen discriminatie meer is. Maar wel dat mensen een beroep kunnen doen op een wet die er voor hen is.

Veel mensen voelen zich niet het geslacht dat in hun paspoort staat. Of kunnen zichzelf niet in een van de keuzevakjes vinden. Daarom willen wij dat er geen geslacht wordt gevraagd of geregistreerd als het niet noodzakelijk is. Heel vaak is dit niet nodig. Bijvoorbeeld bij het brengen van je afval, op je identiteitskaart of bij het lid worden van D66.

Vrij zijn van discriminatie is een mensenrecht. Daarom hebben we samen met PvdA en GL een wetsvoorstel gemaakt om LHBTI’ers en mensen met een handicap expliciet te beschermen in Artikel 1 in de Grondwet. Die is nu gewijzigd.

Opvoeders krijgen ‘deelgezag’, zodat een minderjarig kind niet zomaar gescheiden kan worden van zijn of haar opvoeder als een ouder bijvoorbeeld overlijdt. D66 ziet dit als een tussenstap op weg naar het meerouderschap.

In het Regenboogstembusakkoord in 2022 spraken we samen met veel partijen af te werken aan een wet die meerouderschap mogelijk maakt. Dit stembusakkoord voeren we uit. Vanuit het kabinet en de Tweede Kamer.

We bannen ‘homogenezing’, ook wel conversietherapie genoemd, uit. Bovendien moet er een meldpunt komen voor slachtoffers van de barbaarse therapie. Ook in Nederland bestaan kampen, workshops en therapiesessies met als doel de seksuele gerichtheid van een persoon te veranderen van homo- of biseksueel naar heteroseksueel. Dit gaan we veranderen.

Mensen die zich geen man of vrouw voelen, zouden ook niet zo aangeduid moeten worden in hun paspoort. Naast ‘m’ en ‘v’, moet je ook een ‘x’ in je paspoort kunnen krijgen zonder tussenkomst van een rechter.

Lessen over diversiteit op alle scholen
Pakken de wachtlijsten in de transgenderzorg aan

Rechercheurs gespecialiseerd in discriminatie en geweld tegen lhbti’ers
Bescherm intersekse kinderen tegen niet-noodzakelijke behandelingen

Preventie en voorlichting tegen homofobie in de sport

Hulp en opvang van thuisloze lhbti’ers 

Een verbod op ‘homogenezing’ 

Leg de rechten van lhbti’ers vast in de Grondwet

Extra aandacht voor asielaanvragen van lhbti’ers

Strijd voor lhbti-rechten over de hele wereld

Thema-afdeling Pride66

Wist je dat D66 een eigen regenboognetwerk heeft? PRIDE66 organiseert allerlei inhoudelijke activiteiten. Zo houdt PRIDE66 een jaarlijkse themalezing op internationale Coming Out Day: de Boris Dittrich Coming Out Dag Lezing. Ook biedt PRIDE66 een podium om LHBTI-onderwerpen bespreekbaar te maken. PRIDE66 heeft afdelingen in verschillende steden van Nederland, zoals Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, en Utrecht.