Subsessies over Nederland beter maken

We presenteerden het discussiestuk ‘Nederland beter maken’. De komende weken gaan we graag daarover met jou als lid van D66 in gesprek. De subsessies worden georganiseerd door het Landelijk Bestuur en de Tweede Kamerfractie. Ook de Mr. Hans van Mierlo Stichting en de verkiezingsprogrammacommissie zijn aanwezig. Lees het discussiestuk ‘Nederland beter maken’ hier.

Inschrijven voor subsessies is niet meer mogelijk. Heb je een vraag? Stuur ons een mail.

Cultuur

Salima Belhaj (Tweede Kamerlid) gaat met je in gesprek. Tijdens deze sessie zullen we reflecteren op de vraag: Hoe is de culturele sector de afgelopen maanden doorgekomen? Daarbij komen verschillende onderwerpen aan de orde. We zullen ingaan op de kwetsbaarheden van de sector, zoals de vele zzp’ers die er werken en instellingen met veel eigen inkomsten, die opeens helemaal weg vielen. Maar ook: welke positieve ontwikkelingen hebben we gezien, zoals het online gaan van musea en een meer verenigde lobby (al kan dit nog steeds beter). Daarnaast blikken we vooruit: hoe nu verder? Wat willen we meenemen uit deze tijd en wat absoluut niet? En hoe zorgen we dat de culturele sector in haar geheel sterker wordt, voor zowel normale als crisistijden?

Nog vragen, opmerkingen of ideeën? Neem vooral contact op met Salima Belhaj.

Europa

Europa-woordvoerder Rob Jetten en onze Europarlementariërs Sophie in ’t Velden Samira Rafaela gaan met je in gesprek over Europese samenwerking. Na de coronacrisis worden we wakker in een andere wereld. Met andere uitdagingen, die nieuwe oplossingen vergen. Nu is het moment om Europa verder te brengen en samen de wereld opnieuw vorm te geven. Daarvoor schreef Rob Jetten samen met delegatieleider in het Europees Parlement Sophie in ’t Veld het stuk ‘Europa na Corona’.

Ook sluit Afke Groen bij deze sessie aan, zij zal de discussie aan de hand van een stelling aftrappen. Afke is wetenschappelijk medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting.

Nog vragen, opmerkingen of ideeën? Neem vooral contact op met Rob JettenSophie in ’t Veld of Samira Rafaela.

Mobiliteit

Tweede Kamerlid Rutger Schonis gaat met je in gesprek over de toekomst van mobiliteit. Tijdens de coronacrisis zijn veel veranderingen doorgevoerd in de samenleving. Zo werkt iedereen nu zo veel mogelijk thuis. Was het openbaar vervoer alleen nog bedoeld voor noodzakelijke reizen en dragen we nu plotseling mondkapjes.

In deze sessie willen we graag bespreken wat nu goed gaat qua maatregelen. Waar bijgestuurd moet worden en hoe we weer uit deze crisis kunnen komen. Denk hierbij aan de vragen: Hoe krijgen we iedereen straks weer in het ov? Hoe stimuleren we de fiets? Hoe voorkomen we files?

Nog vragen, opmerkingen of ideeën? Neem vooral contact op met Rutger Schonis.

Progressief kapitalisme

Tweede Kamerlid en voormalig directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting Joost Sneller gaat met je in gesprek over de toekomst van het kapitalisme. De coronacrisis heeft kwetsbaarheden van het kapitalisme duidelijk gemaakt. Denk aan de soms moeilijk verlopende publiek-private samenwerking en de marktmacht van partijen. Zelfs voor de crisis werd al gesproken over hoe kapitalisme en kapitalisten aan een vernieuwing toe was.

Deze crisis biedt dan ook de kans om het kapitalisme te hervormen, richting een progressief kapitalistisme dat in staat is om de uitdagingen van de 21e eeuw, zoals klimaatverandering en technologie, op een goede manier te tackelen. Hoe dit te doen kijkend naar prijsvorming, marktmacht e.d. wordt in deze sessie besproken.

Wonen

Tweede Kamerlid Jessica van Eijs gaat met je in gesprek over de toekomst van wonen. Voor de coronacrisis stond de huizenmarkt al onder druk. En zoals onze minister Kajsa Ollongeren al zei is nu stoppen met de bouw onmogelijk. Er zijn meer huizen nodig en de kansen zijn er nu. We gaan erover in gesprek.

Internationale handel

Tweede Kamerlid Achraf Bouali gaat met je in gesprek over internationale handel. We willen het hebben over de toekomst van buitenlandse handel. Over diversificatie van handelsketens om onze afhankelijkheid te verkleinen van andere landen. Over de crisis binnen de WTO. De handelsoorlogen, protectionisme en handel na de coronacrisis.

Gastsprekers zijn Sigrid Kaag (minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Rem Korteweg (Instituut Clingendael).

Toekomst arbeidsmarkt 

Tweede Kamerleden Steven van Weyenberg en Marijke van Beukering gaan met je in gesprek over de toekomst van de arbeidsmarkt.

De huidige crisis legt de kwetsbaarheden bloot die op de arbeidsmarkt al veel langer spelen. Voor mensen die een vast contract hebben is het goed geregeld, maar werkgevers zijn nog steeds terughoudend om mensen ook een vast contract te bieden. Daardoor werken steeds meer mensen op een flexibel contract, waardoor zij eerder en harder geraakt worden door een crisis. En dat zijn vaker jongeren of mensen met een migratieachtergrond. Bij zelfstandigen zie je dat meer mensen er bewust voor kiezen om zelf te gaan ondernemen, maar lang niet iedereen lukt het om voldoende buffer op te bouwen, omdat in sommige gevallen de opdrachtgever eigenlijk het tarief kan bepalen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die dat wil weer een vast contract kan krijgen, we schijnzelfstandigen beter beschermen en tegelijkertijd ondernemers nog steeds de ruimte kunnen bieden om te ondernemen?

Te gast is Petra Stienen, senator voor D66.

Maandag 29 juni, 18.00-19.30 uur, maximaal 100 deelnemers.

Toeslagen

Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg gaat met je in gesprek over toeslagen.

Het huidige systeem van toeslagen werkt niet goed. 6 miljoen mensen krijgen een toeslag, maar veel mensen komen in de problemen doordat zij veel moeten terugbetalen als hun inkomen is veranderd. Dan helpt een toeslag helemaal niet, maar zorgt het juist voor meer onzekerheid. Maar hoe kunnen we dit gerichte systeem verbeteren zonder dat mensen er flink op achteruit gaan?

Maandag 29 juni, 20.00-21.30 uur, maximaal 100 deelnemers.

Zorg

Tweede Kamerlid Vera Bergkamp gaat met je in gesprek over de zorg. Het coronavirus heeft veel gevraagd van onze zorg. Van iedereen die ermee te maken heeft en van al ons zorgpersoneel. Denk aan het bezoekersverbod in de verpleeghuizen, de druk op de Intensive Care-afdelingen, maar ook de aanpassingen in de gehandicaptensector. Met de inzet en deskundigheid van al het zorgpersoneel werken zij elke dag aan een gezond Nederland. Dat verdient alle waardering en respect. We spreken graag verder over de zorg met de leden!

Dinsdag 30 juni, 20.00-21.30 uur, maximaal 100 deelnemers.

Onderwijs: Slimmer uit de crisis komen

Tweede Kamerleden Paul van Meenen en Jan Paternotte gaan met je in gesprek. De ongelijkheid werd ineens pijnlijk zichtbaar. Niet elk kind kon onderwijs op afstand volgen. De leraar kreeg helemaal geen contact met de leerling of er was thuis geen device of internetverbinding. Voor ons geen nieuw inzicht. Al een jaar waren Paul van Meenen en Jan Paternotte op weg met de Scholenreis om oplossingen te bespreken voor met name de groeiende ongelijkheid.

Nu pakken we digitaal de draad weer op met nieuwe inzichten. Want het onderwijs is de afgelopen maanden in een groot experiment terecht gekomen. De omschakeling naar afstandsonderwijs maar ook een schooljaar zonder de eindtoets, de eindexamens en reguliere tentamens.

Dit roept vragen en discussie op over de ‘gewone’ gang van zaken. De sessie ‘Slimmer uit de crisis komen’ gaat over wat we leren van de corona crisis op het gebied van onderwijs. Welke nieuwe inzichten hebben we opgedaan, welke bestaande problemen hebben we bevestigd gezien en wat willen we achter ons laten als we uit de crisis klimmen?

Gastspreker is minister Ingrid van Engelshoven.

Woensdag 1 juli, 19.00-20.30 uur, maximaal 100 deelnemers.

Klimaat: naar een 1,5 gradensamenleving 

Tweede Kamerlid Matthijs Sienot gaat met je in gesprek. Na een gezondheidscrisis dreigt er een klimaatcrisis. Dit is de laatste generatie politici, die klimaatverandering nog kan stoppen. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden tot het aanpakken van klimaatverandering nog nooit zo groot als nu. Mogen we nu met het afsluiten van het Klimaatakkoord achterover leunen, of moeten we juist nu een tandje bij zetten om de 1,5 graad samenleving te bereiken?

Donderdag 9 juli (nieuwe datum), 19.00-20.30 uur, maximaal 100 deelnemers.

Hoe kan ik meedoen?

Als lid van D66 kun je je hieronder aanmelden. Je ontvangt direct per mail een bericht over voor welke sessies je je hebt aangemeld. Gebruik bij je aanmelding hetzelfde mailadres als waarop je mails ontvang van D66/ingeschreven staat bij D66.

Op de dag van de sessie ontvang je een link voor de online sessie van die avond. De sessies vinden plaats via Microsoft Teams. Je kunt het best deelnemen door het programma te downloaden op je computer. Downloaden kan hier.
Meld je alleen aan voor sessies waar je echt bij kunt zijn, zo zorgen we voor voldoende plekken voor iedereen (maximaal 100 deelnemers per sessie).

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Heb je een vraag? Weet ons te vinden.