Sophie in ’t Veld

Sophie in ’t Veld - Beeld: Jeroen Mooijman / D66

Sophie in ’t Veld is op 16 juni 2023 gestopt met haar functie namens D66, in het Europees Parlement.

  • 60 jaar
  • Vollenhove
  • Brussel

De strijd voor democratie, grondrechten en de rechtsstaat vormt de leidraad voor het politieke werk van In ’t Veld. Ze maakt zich in het Europees Parlement hard voor de vrijheid, rechten en kansen van alle Europeanen, ongeacht waar hun wieg heeft gestaan en ongeacht hun identiteit.

Deze drijfveer vertaalt zich naar een niet aflatende inzet voor de onafhankelijkheid van de rechtspraak in EU-landen, respect voor LHBTI-rechten, de bescherming van journalisten, het opkomen voor seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen en het waarborgen van privacy in een tijd van techreuzen en nieuwsgierige overheden. Op In ’t Velds initiatief worden regelmatig schendingen van de privacy aangevochten. Zowel in het Europees Parlement, als bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

Activiteiten van Sophie in ’t Veld in het Europees Parlement

In het huidige mandaat (2019-2024) is In ’t Veld lid van de parlementaire commissies LIBE (Burgerlijke vrijheden, Justitie, Binnenlandse Zaken), AFCO (Constitutionele Zaken) en AIDA (AI in het digitale tijdperk). In de commissie LIBE is ze als “coördinator” verantwoordelijk voor de afstemming over de woordvoering en het stemgedrag van de Renew Europe fractie. Ze is voorzitter van de EP-monitoringgroep die toeziet op de naleving van democratie, rechtsstaat en fundamentele rechten in de EU-landen. Ze zit in het bestuur van de stuurgroep voor seksuele en reproductieve gezondheid en is ze lid van de stuurgroep voor LHBTI-rechten.

Over Polen en de Europese grondrechten

De Poolse rechtsstaat wordt afgebroken. Maar wat kan de Europese Unie daar eigenlijk aan doen? En waarom kicken we Polen niet gewoon uit de EU?

Sophie in ’t Veld vindt dat Polen zich aan de regels moet houden. “De EU is geen ruimteschip!”

Sophie in ’t Veld - Beeld: D66