Sophie in ‘t Veld

Delegatieleider in het Europees Parlement

Sophie in ‘t Veld – Foto: Jeroen Mooijman

Sophie in ’t Veld (1963) is sinds 2004 lid van het Europees Parlement.

Over Sophie in ‘t Veld

In Europa maak ik mij hard voor de vrijheden en rechten die jij, ik en iedere Europeaan in een vrije, democratische samenleving hebben. Je recht om zichtbaar jezelf te zijn. Je recht om je te uiten zoals je wilt, zonder angst voor de overheid. Je recht op vrije informatie van onafhankelijke media en je recht op privacy.

Europa is misschien wel de beste plek ter wereld om te leven. Niet in de laatste plaats, dankzij onze waarden van vrijheid, democratie en recht. De lidstaten van de Europese Unie hielden elkaar jarenlang scherp hierop, maar daar is de klad ingekomen. In landen als Polen en Hongarije, maar ook bijvoorbeeld Malta, wordt er flink gezaagd aan die Europese waarden waar de EU op steunt.

Als in een land de rechtsstaat wordt aangetast, verzwakt dat de hele EU. We hebben namelijk met elkaar afgesproken dat we ons aan veel van dezelfde Europese wetten houden. Dat maakt ons samen sterk. Wat ons ook sterk maakt is onze onderlinge solidariteit. Als het even tegenzit, dan helpen we elkaar. Ook dat is helaas niet vanzelfsprekend gebleken. Toch moeten we elkaar juist nu vertrouwen, als Nederlanders, Belgen, Italianen, Polen en bovenal: als Europeanen. Dan komen we er samen sterker uit.

De EU zit nu in een cruciale fase. Na de coronacrisis worden de kaarten op het wereldtoneel opnieuw geschud. Verdeeld hebben we niets te zeggen daarover, maar gezamenlijk kunnen we bergen verzetten. Het is tijd voor een nieuwe sprong in het diepe.

Neem contact

  1. Stuur Sophie een e-mail
  2. Volg Sophie op Instagram
  3. Volg Sophie op Twitter

Rechtsstaat, Justitie, Privacy, Europese Verdragen, Migratie en Vluchtelingen, Klimaat en Milieu, LBHTI-rechten