Vier plannen die je helpen gezonde keuzes te maken

Hoe vrij zijn we als een ongezonde keuze goedkoper, gemakkelijker en aantrekkelijker is? Als er drempels zijn om te kiezen voor een gezond leven? Doordat gezonde keuzes vaak duurder en ontoegankelijker zijn ontstaat er grote ongelijkheid in gezondheid. De wijk waar je woont, je inkomen en opleiding bepaalt voor een groot deel hoe gezond je bent. Dat moet anders.

In ongezonde keuzes ligt de basis voor veel chronische ziekten. Nog altijd stoppen fabrikanten te veel suiker in hun producten en nog altijd zijn gezonde keuzes moeilijker voorhanden of duurder dan ongezonde alternatieven. D66 wil dat mensen zelf kunnen kiezen hoe ze leven.

Tegelijkertijd willen wij de gezonde keuze de gemakkelijke keuze maken. Daarom gaan we door met het preventie-akkoord, pakken wij fabrikanten aan die hun producten bewust ongezond of verslavend maken en verlagen we de drempels om gezonder te leven.

Hoe sport helpt om kinderen gezonder te laten leven.

Beeld: D66 Beeld: Sehzad helpt kinderen om gezonder te leven. Zo probeert hij te voorkomen dat kinderen later ziek worden en zorg nodig hebben.

We verhogen de belasting op suikerhoudende dranken naar Brits voorbeeld en onderzoeken een algemene suikerbelasting. Hierdoor gaan fabrikanten frisdranken met minder suiker produceren.

We maken afspraken met producenten over de maximale hoeveelheid zout, suiker en vet in producten. Als deze afspraken onvoldoende resultaat hebben, leggen we hier verplichtingen op.

We steunen de accijnsverhoging op tabak. Voor de verkoop van tabak en rookwaren wordt een vergunning verplicht. Deze vergunning kan alleen worden verleend aan tabaksspeciaalzaken. Daarmee willen we werken aan een rookvrije generatie.

Voor e-sigaretten gaan dezelfde regels gelden als voor gewone sigaretten en we voeren een verbruiksbelasting in op e-sigaretten.

D66 wil werken aan gezondheid door te investeren in het schimmelvrij maken van te vochtige huizen. Dit zorgt nu voor veel gezondheidsklachten. Door belastingen te heffen en subsidies te verstrekken voor betere luchtkwaliteit, door te zorgen voor goed openbaar vervoer en door steden voetganger- en fietsvriendelijk te maken worden wijken gezonder.

Veel kinderen hebben niet de kans om te bewegen. Zij komen niet in aanraking met sport, dans of andere activiteiten. Wij willen de schooldag verrijken voor ieder kind, zodat iedereen deze kansen krijgt. Dat is goed voor de gezondheid van ieder kind.

We bieden elk kind de kans om mee te doen aan sport, cultuur, muziek of het ontdekken van techniek en natuur. Scholen krijgen middelen om hiervoor vakdocenten in te zetten en werken nauw samen met plaatselijke verenigingen en bibliotheken. We geven ook elk kind het recht op fruit en een gezonde lunch. We stimuleren een gezonde leefstijl en daarmee gezond opgroeien. Alle activiteiten worden zoveel mogelijk op en via de school en de opvang aangeboden.

Beeld: De plannen van D66 voor een gezonder Nederland.