Hoe wij jou aan een woning helpen.

Er is een tekort aan woningen. En daarvoor is de enige oplossing: bouwen, bouwen, bouwen. We zijn al begonnen met het bouwen van meer woningen. In 2019 hebben we het doel van 75.000 extra huizen ruimschoots gehaald. Deze stijgende lijn zetten we voort.

Weer huizen bouwen door minder stikstof-uitstoot

Er komt een nieuwe stikstofwet. D66 heeft daar lange tijd voor gestreden, want daarin wordt vastgelegd dat de natuur wordt hersteld en beter wordt beschermd. Er komt een einde aan het juridisch pappen en nathouden van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Waardoor we weer huizen kunnen bouwen.

Geen duizenden euro’s overdrachtsbelasting voor starters

Jonge mensen kunnen vaak alleen met financiële hulp een huis kopen. Dat is oneerlijk. Ze moeten het vaak opnemen tegen beleggers. Daarom wordt de overdrachtsbelasting, die je betaalt bij het kopen van je huis, voor starters afgeschaft. Hierdoor betalen starters al snel duizenden euro’s minder als ze een huis kopen. De pandjesbazen gaan juist meer belasting betalen. Zo pakken we oneerlijke concurrentie aan.

Meer betaalbare huizen voor starters

Veel mensen zijn op zoek naar een betaalbaar huis. Huizenprijzen blijven stijgen en starters komen er op de woningmarkt amper tussen. De afgelopen 10 jaar is er na de crisis te weinig gebouwd. Om woningen betaalbaarder te maken moeten we vooral het aanbod flink vergroten. Zo krijgen starters een betere kans op de woningmarkt.

Woondeals voor veel meer woningen

Er is een groot woningtekort in Nederland. Hierdoor zijn er veel (jonge) gezinnen die geen woning kunnen krijgen. Ook zijn de hoge huurprijzen een groot probleem, vooral in de grote steden. Onze minister Kajsa Ollongren kwam daarom met woondeals. En met resultaat: in 2018 kwamen er bijna 80.000 nieuwe woningen bij. In de woondeals ligt vast hoeveel woningen er in een regio gebouwd moeten worden. Ook worden er afspraken gemaakt over de financiering van deze woningen, zodat straks iedereen kan genieten van zijn of haar huis.

De komende tien jaar bouwen we een miljoen woningen.

Sluit je aan bij D66

Laat je stem klinken. We zijn met velen. Zet nu de volgende stap. Doe met ons en Sigrid Kaag mee.

Onze plannen voor Nederland