D66 vs...

D66 vs. VVD

We delen:

– Sterke Europese interne markt
Net als D66 is de VVD voor een sterke Europese interne markt. Samenwerken in Europa is goed voor de welvaart in Nederland. De open grenzen in Europa zorgen voor meer handel, voor meer banen en leveren geld op.

We verschillen op:

– D66 is voor Europa, VVD is …?
Of het nu gaat om de aanpak van klimaatklimaatverandering, terrorisme of migratie: meer samenwerking is nodig. De VVD staat veel negatiever tegenover Europa. Langere tijd vond de VVD dat Europa zich alleen met economie moest bezighouden. Daarnaast noemt VVD-leider Rutte Europese verkiezingen ‘niet zo relevant’, terwijl D66 duidelijk campagne voert vóór Europa.

De VVD levert voor eigen publiek in Nederland altijd kritiek op ‘Brussel’, maar Rutte houdt in het buitenland vlammend pro-Europese speeches. D66 is eerlijk, thuis én in Brussel: wij zijn voor Europa.

– Weinig lef met Europa
D66 was, is en blijft de meest pro-Europese partij. Het verkiezingsprogramma van de VVD heet ‘Focus en Lef’, maar wij missen het lef voor Europa bij de VVD. Drie voorbeelden:

  1. De VVD wil terrorisme wel in Europa aanpakken, maar is tegenstander van een Europese Inlichtingen & Veiligheidsdienst. Terroristen houden zich alleen niet aan binnengrenzen. D66 strijdt dan ook voor onze veiligheid en tegen terrorisme in Europa, met Europese oplossingen.
  2. De VVD zegt innovatie te willen stimuleren. Desondanks stemde de VVD tegen een D66-voorstel voor meer Europees geld naar innovatie en wetenschap. Terwijl we ook daar meer moeten samenwerken met Europa.
  3. De VVD is tegen een Europese krijgsmacht. D66 wil wel een Europese krijgsmacht, om kosten te besparen en de kwaliteit van missies te verbeteren.

– Klimaatverandering tegengaan in Europa
D66 wil in Europa samen klimaatverandering aanpakken en onze prachtige natuur beschermen. Want grote uitdagingen lossen we al lang niet meer alleen op. De VVD is terughoudend in Europese samenwerking voor het klimaat. Ze willen bijvoorbeeld geen Europese CO2-belasting invoeren, terwijl D66 dat een eerlijke manier vindt om vervuilers te laten betalen voor hun uitstoot.

– Europese eenwording
De VVD is tegen het idee van een ‘ever closer union’ en wil deze zin uit de verdragen halen. D66 vindt dit symboolpolitiek. Het is juist nodig dat Nederland “een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa” nastreeft. Dat is de basis van 60 jaar EU en we hebben het nodig om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen. Die uitdagingen drijven Europese lidstaten naar elkaar toe, niet de zin uit het verdrag.