D66 vs...

D66 vs. SP

We delen:

– Europa transparanter
In Europa strijden D66 en de SP samen voor een democratische en controleerbare Europese Unie. Daarom willen we bijvoorbeeld allebei meer macht voor het democratisch gekozen  Europees Parlement.

– Klimaatverandering aanpakken in Europa
D66 en de SP werken in Europa samen om de klimaatcrisis aan te pakken. Want de klimaatproblemen zijn te groot om alleen als Nederland op te lossen, daar moeten we voor samenwerken met andere landen. Dat doen we bijvoorbeeld met een Europese klimaatwet, zodat álle Europese lidstaten zich aan de klimaatdoelen houden.

We verschillen op:

– Pro- en anti-Europa
SP is anti-Europa. Zij willen dat we in Europa weer grenzen krijgen voor mensen en banen en ziet Nederland liever vertrekken uit de euro. Dat is slecht voor onze economie en dus voor alle Nederlanders. D66 vindt juist dat we in Europa meer moeten samenwerken. Aan grote uitdagingen als klimaatverandering, terrorisme en migratie bijvoorbeeld.

– Visie voor Europa
De SP zegt alleen maar nee, nee, nee tegen Europa. D66 neemt daarentegen wél verantwoordelijkheid en presenteert gedegen plannen voor Europa, waaronder een internationaal spoorplan, een plan voor de Europese krijgsmacht en een Europese techstrategie.

– Minder, minder, minder Brussel
Ondanks de grensoverschrijdende problemen waar we nu voor staan, zoals klimaatverandering, migratie en terrorisme, wil de SP dat Nederland zich terugtrekt achter de eigen dijken. Ze willen geen gemeenschappelijk buitenlandsbeleid, geen Europese defensiesamenwerking en minder geld investeren in onze gezamenlijke uitdagingen. Dat is slecht voor Nederland.