D66 vs...

D66 vs. PvdD

We delen:

– Investeren in de nieuwe economie
D66 en de PvdD hebben beide een hart voor dieren. Allebei willen we af van de ouderwetse landbouwsubsidies, waar nog steeds 30% van de gehele Europese begroting naartoe gaat. We moeten ons geld investeren in de nieuwe economie: innovatie stimuleren en boeren ondersteunen die werken aan kringlooplandbouw, de landbouw van de toekomst. Ook willen D66 en PvdD allebei dat er eind komt aan het gesleep met levende dieren door Europa.

– Europa transparanter
In Europa strijden D66 en de PvdD samen voor een democratische en controleerbare Europese Unie. Daarom willen we bijvoorbeeld een kleinere Europese Commissie en meer macht voor het Europees Parlement.

We verschillen op:

– Voor en tegen Europa
De PvdD is anti-Europa. Zij willen dat we in Europa weer grenzen krijgen voor mensen en banen, waarmee Nederland feitelijk uit de Europese Unie zou stappen. Terwijl we voor een sterk Nederland juist meer met Europa moeten samenwerken. We pakken grote uitdagingen als klimaatverandering alleen aan als we nú de handen ineenslaan.

– Handel met andere landen
De PvdD is tegen handel met andere landen, zoals Canada en tegen Europese defensiesamenwerking. De EU moet zelfs uit bestaande handelsverdragen stappen. D66 ziet in dat de internationale handel juist goed is voor Nederlandse ondernemers, voor onze economie en omdat we zo duidelijke en eerlijke regels opstellen met andere landen.