D66 vs...

D66 vs. FVD

We delen:

Net als op nationaal vlak, staan D66 en FVD in Europa lijnrecht tegenover elkaar.

We verschillen op:

– Nexit
Nederland is een handelsland. We zouden wel gek zijn om uit de Europese Unie te stappen. Toch is dat precies wat Forum voor Democratie wil. D66 is al sinds de oprichting groot voorstander van de Europese Unie. Daar ligt onze toekomst. Voor internationale problemen zoals klimaatverandering, terrorisme en migratie bestaan al lang geen nationale oplossingen meer. Daarbij is de Unie goed voor onze welvaart en levert EU-lidmaatschap banen op. Een Nexit zorgt voor chaos, verdeeldheid en is bovendien slecht voor onze economie. Het Verenigd Koninkrijk is een treurig voorbeeld van de chaos en onzekerheid die een Nexit zou veroorzaken.

– Klimaat
FVD ontkent klimaatverandering en eist van de EU en van onze nationale regering dat we niets doen aan de snelle opwarming van de aarde. Ze druisen daarmee tegen honderden wetenschappelijke onderzoeken en de consensus van 97% van alle klimaatwetenschappers in. Dat is gokken met de toekomst en veiligheid van onze kinderen en kleinkinderen. FVD vindt het ook geen probleem dat we zonder energietransitie door moeten gaan met gaswinning in Groningen en het importeren van miljarden aan olievaten uit landen als Koeweit en Saudi-Arabië.

– Migratie
FVD vindt niet dat we mensen die vluchten voor oorlog en geweld in Europa een veilige plek kunnen bieden. Ook mag Europa van de FVD geen afspraken maken over het goed organiseren van deze migratie, zoals in het Pact van Marrakesh. D66 wil juist dat we samenwerken om vluchtelingenstromen zo goed mogelijk op te lossen. En échte vluchtelingen willen wij hier waar nodig een veilige plek bieden, taalles geven en helpen aan een baan.