D66 vs...

D66 vs. CDA

We delen:

– Samenwerken
D66 en het CDA hebben beide een groot verantwoordelijkheidsgevoel. We zien beide in dat je alleen samen dingen voor elkaar krijgt.

– Europees Openbaar Ministerie
Zowel D66 als het CDA hechten veel belang aan de rechtsstaat. D66 wil daarom dat iedere Europese lidstaat een grondrechtentoets ondergaat, zodat we autoritaire leiders zoals Orbán terugfluiten. Het CDA wil niet zover gaan, maar zorgde wel samen met D66 ervoor dat Nederland aansluit bij de kopgroep die een Europees Openbaar Ministerie vormen, om fraude met Europees geld te voorkomen.

We verschillen:

– Klimaat
Het CDA is geen voorvechter van de aanpak van klimaatverandering, terwijl D66 vindt dat we nú in actie moeten komen voor een schone aarde. Het CDA wil blijven investeren in de oude, grijze economie. D66 wil dat het Europees geld gaat naar de economie van de toekomst, naar vergroening en innovatie.

– Meer Europese samenwerking
Voor D66 is het duidelijk: onze toekomst ligt in Europa. Wij willen vooruit met het Europese project en grote uitdagingen als klimaatverandering en migratie écht samen aanpakken. Waar het CDA naartoe wil is onduidelijk. Aan de ene kant roepen ze heel hard: ‘Geen superstaat Europa!’, en zijn ze tegen een Europese krijgsmacht, maar het CDA is wel voorstander van meer defensiesamenwerking, meer gegevensuitwisseling in de strijd tegen terreur, een Europees sociaal fonds en een digitaks.

– Landbouw
Het CDA wil dat er nog steeds 30% van de hele Europese begroting naar landbouwsubsidies gaat. D66 vindt dat ouderwets gedacht. We moeten geld investeren in de nieuwe economie: innovatie stimuleren en boeren ondersteunen die werken aan de kringlooplandbouw, de landbouw van de toekomst. D66 blijft niet hangen in oude patronen, maar kijkt naar de toekomst.