Waarom de vliegtaks een goed idee is

De vervuiler betaalt. Dat vindt D66 heel belangrijk. Heel lang betaalde je geen belasting als je het vliegtuig pakte. Dat kon niet langer. Daarom hebben we een vliegbelasting ingevoerd. Waarom is dit een goed idee? En wat moet er nog meer gebeuren?

Beeld: Unsplash, Miguel Angel Sanz.

D66 wil een einde maken aan de massaconsumptie van vliegen ten koste van de leefomgeving. We willen daarom duidelijke en handhaafbare klimaat- en milieugrenzen, een eerlijke prijs voor vliegen en investeren in duurzame innovaties. Zeker nu, in tijden van corona, moeten we hieraan werken.

 • In Nederland voerden we al een vliegtaks in. Deze vliegbelasting is 7 euro per ticket. Zo compenseer je nu de Co2-uitstoot van je vlucht.
 • Voor de meest vervuilende en luidste vliegtuigen willen wij de lage tarieven op Schiphol verder verhogen, om zo geluidsoverlast en uitstoot te beperken.
 • We willen af van vrijstellingen voor accijns en btw in de luchtvaart. Zolang dat wereldwijd nog niet is geregeld, maken we afspraken in de Europese Unie om vliegen een eerlijkere prijs te geven.
 • Voor korte vluchten introduceren we een hogere vliegbelasting. Zo wordt de trein het logische alternatief. Deze belasting daalt als vliegtuigen minder gaan uitstoten. Ook vraagt de staat als aandeelhouder in KLM om niet meer op deze bestemmingen te vliegen.
 • Daarna geldt het normale tarief, dat oploopt op basis van afstand, zodat de vluchten met de hoogste Co2-uitstoot ook de hoogste vliegtaks kennen.
 • Ook mensen die in Nederland overstappen moeten vliegbelasting gaan betalen.

 • Vliegen is een van de vervuilendste manieren van vervoeren en verplaatsen. Daarom is het belangrijk dat de eerste stap in het belasten van vliegen nu is gezet.
 • Ook al is de huidige vliegtaks maar 7 euro, toch is dit belangrijk. Op deze manier zeggen we in Nederland voor het eerst dat vervuilende luchtvaart niet langer gratis kan zijn.
 • Om de klimaatdoelen van Parijs en uit de Nederlandse klimaatwet te halen moeten iedereen zijn steentje bijdragen. Daarom betaalt de industrie een Co2-heffing, verduurzamen mensen hun huis, gaan we schoner rijden en wekken we onze energie schoner op. Ook de luchtvaart moet meedoen.
 • De uitstoot van vliegtuigen is niet alleen slecht voor het klimaat, maar zorgt ook voor vieze lucht. Mensen hebben daar last van. Daarom is het belangrijk (onnodig) vliegen te ontmoedigen. Vliegbelastingen helpen daarbij.
 • Door vliegen te belasten krijgen schonere manieren van vervoer meer kans. De prijs van vliegen en treinreizen komt zo dichterbij elkaar te liggen. Maar ook internationale bussen en boten krijgen zo meer kans.

Dat moeten we zeker. Dankzij de vliegbelasting komt er een gelijker speelveld tussen verschillende vervoersvormen. Maar er is meer nodig.

Snelle Europese treinverbindingen zijn tot 700 kilometer een goed alternatief voor vliegen. We willen betere verbindingen en maken overstappen tussen vliegtuig en trein gemakkelijker. Bovendien investeren we in de ontwikkeling van een Hyperloop, als duurzaam, snel en geluidsarm alternatief voor Europese vliegreizen.

We verbeteren de aansluiting van Nederland op het Europese hogesnelheidsnetwerk. Het aantal dagelijkse treinen richting Parijs en Londen moet fors omhoog. Ook een snelle en frequente treinverbinding naar onze belangrijkste handelspartner Duitsland ontbreekt nog. We willen in 2025 bindende afspraken met Duitsland, zodat de reistijd tussen Amsterdam en Berlijn voor 2035 een uur korter gemaakt is.

Station Amsterdam Zuid ontwikkelen we tot een internationale spoorterminal waar ook op vluchten kan worden ingecheckt. Hiermee komt er ook minder druk te staan op Amsterdam Centraal. We trekken de Noord-Zuidlijn door via Schiphol naar Station Hoofddorp.

Voor korte vluchten introduceren we een hogere vliegbelasting. Zo wordt de trein het logische alternatief. Deze belasting daalt naar gelang vliegtuigen minder uitstoten. Ook vraagt de staat als aandeelhouder in KLM om niet meer op deze bestemmingen te vliegen.