Samenvatting van het
programma

Geen tijd om het hele verkiezingsprogramma te lezen? Of ben je gewoon op zoek naar de hoogtepunten? We hebben het programma voor je samengevat.

Onze inzet voor de toekomst

Want het land smacht naar perspectief. Nederland is geen machine, die we alleen met dag-tot-dag management draaiende houden. We willen onze vrijheden terug, zoeken houvast en zicht op de toekomst. Wat voor land willen we na deze crisis zijn? Dat vraagt om duidelijke keuzes.

D66 maakt die keuzes. Wij pakken de gevolgen van de coronacrisis aan. De groeiende kansenongelijkheid. De klimaatcrisis. De woningnood. Dit is het moment.

D66 in 66 seconden

Bekijk de video D66 in
66 seconden.

D66 in 66 seconden – Bekijk al onze plannen in vogelvlucht.

Een aantal hoogtepunten

1. Een nieuwe corona-aanpak

Met een testbewijs of een vaccinatiebewijs moeten mensen meer vrijheden krijgen. Mensen snakken naar perspectief. De samenleving kan veilig en verantwoord weer open, maar dan moet de politiek nu keuzes maken. Met meer vrijheden voor mensen na een negatieve test of een vrijwillig vaccin.

2. Het beste onderwijs

Je afkomst of het opleidingsniveau van je ouders mag nooit je toekomst bepalen. Wij geven ieder kind een rijke schooldag, met het beste onderwijs, kunst en cultuur, sport, muziek en een gezonde lunch. Kinderopvang wordt gratis, zodat geen kind start met een achterstand, ongeacht afkomst. Leraren krijgen een beter salaris. En er komt een nieuwe studiebeurs voor studenten.

3. Ambitieuzer voor het klimaat

De klimaatcrisis aanpakken is een kwestie van nu of nooit. Wij halen de klimaatdoelen en doen er een flinke schep bovenop. Nederland wordt de grootste producent van windenergie in Europa, met duizenden windmolens op zee. Er komt meer ruimte voor natuur. Kringlooplandbouw wordt de norm, we werken toe naar halvering van de veestapel.

4. Eén miljoen huizen bouwen

Wij gaan een miljoen nieuwe huizen bouwen, zodat de woningcrisis stopt en mensen de basis hebben van een goed en fijn huis. We beschermen huurders en verkleinen de verschillen tussen huur en koop. En ben je starter? Dan telt je studieschuld minder zwaar mee als je een hypotheek aanvraagt.

5. De beste zorg als je ziek bent en inzetten op preventie

Wie ziek is of hulp nodig heeft, krijgt goede zorg. Het is schrijnend dat mensen met een praktische opleiding of een lager inkomen jaren korter leven, in slechtere gezondheid. We investeren in alles wat dit verschil verkleint: van goed onderwijs tot een gezonde leefomgeving en levensstijl en persoonlijke zorg dichtbij huis.

Steeds meer mensen krijgen te maken met depressie, burn-out of een angststoornis. Deze mensen verdienen vanaf de eerste signalen de allerbeste zorg, zonder wachtlijsten. Laten we met elkaar het taboe doorbreken dat nog steeds heerst op psychische klachten en deze aandoeningen bespreekbaar maken.

6. Werk als basis voor een vrij en waardig bestaan

Wij willen dat werk de basis is voor een vrij en waardig bestaan. We maken het voor werkgevers aantrekkelijker vaste contracten te geven. De verschillen tussen werkenden maken we kleiner, zodat iedereen zekerheid heeft. Wie geen baan heeft, krijgt hulp om zich om te scholen.

We schaffen het ingewikkelde toeslagenstelsel af. Iedere Nederlander krijgt een belastingkorting of een vast netto bedrag als je te weinig verdient.

7. Een einde aan racisme en discriminatie

Duizenden mensen stonden op tegen racisme en discriminatie. Nu is het aan de politiek om te handelen. Makelaars of uitzendbureaus die discrimineren, krijgen een flinke boete. Er komen speciale discriminatierechercheurs, zodat racisme echt leidt tot vervolging. En wij willen dat de overheid excuses maakt voor het slavernijverleden.

8. Investeren in de rechtsstaat

Wij investeren fors in de rechtsstaat: rechtspraak, OM, reclassering en sociale advocatuur. Omdat mensen zonder toegankelijk recht niet echt vrij zijn, maar ook omdat veiligheid en het terugdringen van criminaliteit belangrijke voorwaarden zijn voor onze vrijheid.

Daarom willen we politie-inzet nadrukkelijk richten op misdaden die onze samenleving het hardst raken, zoals zware geweldsdelicten en grootschalige oplichting. Politiemensen krijgen een hoger salaris en we zetten in op meer wijkagenten.

9. Internationale samenwerking

D66 heeft altijd een open blik naar buiten, want een sterk Nederland kan niet zonder een sterk Europa. Want grote uitdagingen als klimaatverandering en migratie pakken we samen aan. En alleen met een sterk Europa maken we een vuist tegen grootmachten als China, Rusland en Facebook of Google.

In ons Europa bieden we vluchtelingen een veilig thuis. Pakken we klimaatverandering zo aan, dat we eraan gaan verdienen. En grijpen we in als een lidstaat zich niet houdt aan onze waarden van vrijheid, gelijkheid en democratie.

10. Vol inzetten op emancipatie

Nog altijd hebben geslacht en gender invloed op kansen. Daarom zetten we vol in op emancipatie. Van gevarieerde sollicitatiecommissies tot quota en betere CAO’s.

We strijden tegen zwangerschapsdiscriminatie op werk en tegen geweld achter de voordeur. We willen gratis anticonceptie en de abortuspil komt bij de huisarts beschikbaar.

11. We vernieuwen onze democratie

Wij vernieuwen onze democratie. Zeggenschap staat voor ons centraal. We moderniseren het kiesstelsel, we willen een gekozen premier en we geven mensen meer inspraak op alle niveaus. We treden hard op tegen racisme en discriminatie, ter verdediging van een open en inclusieve samenleving.

12. Waarborgen zelfbeschikking

Wij waarborgen zelfbeschikking over het eigen lichaam, ook in een toekomst vol nieuwe medische mogelijkheden. D66 is voorstander en initiatiefnemer van het wetsvoorstel Voltooid Leven, waarmee mensen ouder dan 75 die hun leven voltooid achten, recht krijgen om op een waardige manier te sterven. Ook komen wij op voor de rechten van vrouwen en willen we dat de abortuspil bij de huisarts beschikbaar is.

13. Digitalisering: rechten beschermen en kansen pakken

Wij beschermen de rechten van mensen bij het grijpen van de grote kansen van digitalisering. Meer zeggenschap van mensen over hun data. Meer controle op dataverzameling door bedrijven en overheden, ook in de publieke ruimte. We zorgen dat besluitvorming door algoritmes altijd een menselijke ‘check’ heeft. Alleen zo kunnen we vrij zijn in een digitale wereld.

Stem 15, 16, 17 maart D66


Stem voor nieuw leiderschap. Voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.