Onderwijs & gelijkheid

Wat zien we

Waar je vandaan komt bepaalt in het onderwijs nog te vaak je toekomst. Of je ouders rijk of arm zijn, bijvoorbeeld, of waar je geboren bent. We hebben veel te weinig leraren, vooral op scholen
waar leerlingen het al moeilijk hebben. Kinderen leren zo niet hoe ze mee moeten komen.

Dat moet anders. Het afgelopen jaar hebben de regering en de koning gezegd dat ze spijt hebben van de slavernij. Dat is heel belangrijk, maar niet genoeg. Er is in Nederland nog steeds discriminatie. De overheid moet daar goed op letten, en ook op de verschillende vormen ervan. Zoals op basis van huidskleur, van wie je houdt, je gezondheid of wat je gelooft.

Wat willen we

Kinderen moeten goed leren lezen, schrijven en rekenen. Maar ook weten hoe ze inwoner van ons land moeten zijn. De rijke schooldag wordt de norm. Dan krijgen kinderen ook bijles, sport en
cultuur. We hebben geduld met kinderen en jongeren. Niet iedereen hoeft even snel te gaan. We moeten leraren waarderen en ruimte geven om te ontwikkelen.

Iedereen moet ruimte krijgen voor zijn eigen talent. Je krijgt daarbij extra hulp als je met meer hindernissen te maken hebt gehad. Bijvoorbeeld als je de taal nog niet goed kende als kind.

Onderwijs is geen ladder, maar een waaier. Alle talenten en opleidingen zijn waardevol. Studenten kunnen meerdere opleidingen doen en naar het buitenland gaan. Leren en ontwikkelen houdt
nooit op. Daarom krijgt iedereen geld om meer te leren.

We zijn allemaal verschillend. Daar wordt de samenleving alleen maar leuker van. Discriminatie en racisme hebben hier niets te zoeken. We moeten allemaal eerlijk behandeld worden. Dat staat in de wet en daar moeten we ons ook naar gedragen.

Wat doen we

  • We vinden dat kinderopvang tot 12 jaar door de overheid geregeld moet worden. We beginnen binnenkort met opvang die bijna gratis is.
  • We breiden het ouderschapsverlof uit. Straks kunnen ouders die werken het eerste levensjaar van hun kind thuis zijn.
  • Leraren krijgen een beter salaris en een fijnere werkomgeving. Bijvoorbeeld met minder administratie. We geven leraren het vertrouwen om hun werk goed te doen.
  • Studenten in het hoger onderwijs moeten allemaal een even hoge aanvullende beurs krijgen. Of je nu naar het mbo, hbo of de universiteit gaat.
  • Studenten die niet meer thuis wonen, kregen tijdelijk een hogere beurs. Dat houden we zo. Voor wie er geen basisbeurs was, zorgen we dat de rente over hun studielening niet te hoog wordt.
  • We zorgen ervoor dat iedereen kan blijven leren met een leerbudget. Dat is geld dat je mag uitgeven aan een opleiding of cursus.
  • Op Keti Koti vieren we dat de slavernij werd afgeschaft. Die dag moet een nationale feestdag worden, net zoals Bevrijdingsdag op 5 mei.

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.