Klimaat, energie & ondernemen

Wat zien we

Nederland is één van de rijkste en gelukkigste landen ter wereld. We zijn goed opgeleid en wonen in een veilige omgeving. Dat is goed voor het bedrijfsleven, en een goed bedrijfsleven is goed voor
onze samenleving. Maar dat gaat niet vanzelf. Om succesvol te blijven, moeten we veranderen.

We moeten op een andere manier spullen kopen en gebruiken zodat de aarde het aan kan. Er zijn te weinig mensen voor de banen die het hardste nodig zijn. Zoals in het onderwijs of de zorg. En
we hebben ook mensen nodig die werken aan een groenere en digitale wereld. Er verandert veel en dat is wennen. Maar het betekent ook nieuwe banen en kansen.

Wat willen we

In de veranderingen om groen te worden moet iedereen mee kunnen komen. Het moet zin hebben om meer te werken: een extra dag werk betekent straks dat je meer geld overhoudt. Wie na de AOW-leeftijd wil blijven werken, moet dat kunnen doen. We doen ons best om mensen met talent uit het buitenland te halen. 

De overheid moet ervoor zorgen dat er minder vervuild wordt. En dat we minder grondstoffen gebruiken, zoals olie of gas. Schone bedrijven moeten meer winst maken dan vervuilende bedrijven. Grote bedrijven moeten niet te veel macht krijgen en winsten moeten eerlijk worden verdeeld. 

We moeten altijd toegang hebben tot onmisbare producten in Europa. Zonder dat we daar een ander land voor nodig hebben, zoals China of Rusland. De regering moet zorgen voor duidelijke spelregels voor bedrijven. En dat het aantrekkelijk is om te ondernemen en steeds groener te worden. Zo is Nederland niet alleen rijk, maar zijn en blijven we ook gezond en gelukkig. 

Wat doen we

  • Ons doel is dat er in 2030 60 procent minder CO2 vrijkomt. Dat is een gas dat ervoor zorgt dat de aarde opwarmt. In 2040 willen we klimaatneutraal zijn: dan heeft wat we doen geen gevolgen meer voor de natuur.
  • In 2030 willen we nog maar de helft aan grondstoffen gebruiken. In 2050 willen we circulair zijn. Dan gebruiken we alles opnieuw en veroorzaken we geen afval meer.
  • Iedere volwassene krijgt een basisbedrag. Zo maken we bijvoorbeeld de hogere kosten van een groene wereld een beetje goed. Met een klimaatticket kun je voor een vaste lage prijs met het openbaar vervoer reizen.
  • Ieder jaar geven we één miljard euro uit om het maken van groene producten aan te moedigen.
  • We stoppen met vergoedingen voor fossiele energie, zoals olie en gas. We zetten in de wet dat er geen gas uit Groningen mag komen vanaf 1 oktober 2024.
  • Er komt een win-win-lening. Kleinere ondernemers kunnen zo makkelijk geld lenen van bijvoorbeeld familie of vrienden. En die krijgen er een mooie rente voor.

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.