Europa & het buitenland

Wat zien we

Sinds februari 2022 is er oorlog in Europa. Het gedrag van Rusland maakt extra duidelijk hoe belangrijk vrijheid, democratie en veiligheid zijn. En het laat zien dat we niet goed zonder anderen kunnen, bijvoorbeeld voor onze energie. Door in Europa goed samen te werken worden we minder kwetsbaar. En zorgen we voor een betere toekomst.

We moeten allemaal samenwerken om prettig in onze wereld te kunnen leven. De veranderingen in het klimaat maken dat moeilijk. Steeds meer mensen vluchten niet alleen door geweld, maar ook
door droogte, overstromingen en honger. Werken aan duurzaamheid is goed voor de natuur. Het helpt ook mensen en de economie, over de hele wereld.

Wat willen we

Het is belangrijk dat het in de wereld niet gaat om het recht van de sterkste. Om goed samen te leven hebben we regels, wetten en afspraken nodig. Wij vinden dat we dat het beste samen kunnen doen met Europa en de Europese Unie. Samen moeten we blijven werken we aan wat we belangrijk vinden en een betere toekomst. Dat gaat niet vanzelf.

Met de EU kunnen we blijven praten met landen als China, India en Turkije. We maken samen een plan om onze landen te verdedigen en veilig te houden. We willen dat iedereen zich moet houden
aan de afspraken die we daarover maken.

We willen ook met de EU samenwerken aan een migratiebeleid. Dat zijn regels en afspraken over mensen uit het buitenland die hierheen willen komen. We willen vluchtelingen beter verdelen over
Europa en dat hun weg hiernaartoe veiliger is. Elke stap in de opvang voor vluchtelingen moet
stabiel zijn.

We maken eerlijke en duurzame afspraken over zakendoen met het buitenland. Een duurzame wereld is de beste kans voor een gelijke en eerlijke toekomst. Samen bepalen we wat er eerst moet gebeuren in de overgang naar een groene wereld.

Met de EU samen komen we op voor de bescherming van mensenrechten. En we doen ons best voor de rechten van vrouwen en minderheden. Zoals mensen met een andere afkomst of geloof.
Zij moeten gezien en gehoord worden, en mee kunnen doen.

Wat doen we

  • We luisteren naar de ideeën van inwoners en beginnen met een echte Europese democratie. Bijvoorbeeld door kieslijsten met daarop mensen uit allerlei landen.
  • We doen er ons best voor dat de EU geld klaarzet om grote problemen van deze tijd aan te pakken. Zoals klimaatverandering, nieuwe technologie en de veranderende bevolking. De EU moet zelf voor meer geld en middelen kunnen zorgen.
  • Ons leger beschermt ons land en andere landen. Een veilige wereld is niet gratis: het leger kost veel geld. Daar blijven we voor betalen. En Oekraïne blijft onze steun verdienen.
  • We stoppen twee keer zo veel geld in het nieuwe klimaatfonds. We geven geld aan ontwikkeling in arme landen, zoals we internationaal hebben afgesproken.
  • We zorgen dat we goed omgaan met asielzoekers. We beschermen kwetsbare mensen op de vlucht. Zij moeten sneller weten of ze in Nederland mogen blijven. Als ze daar geen kans op hebben, zijn we strenger.
  • In de opvang voor asielzoekers krijgen mensen meteen Nederlandse les. En mensen moeten sneller aan het werk kunnen.
  • We doen ons best om goede vakmensen uit het buitenland te halen. Gaat het fout met mensen die hier komen werken, dan pakken we dat aan.

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.