Bestuur, de wet & veiligheid

Wat zien we

Nederland is een democratie. Dat betekent dat inwoners hun mening mogen geven en mee mogen beslissen met de overheid. Om goed te werken, moet een democratie steeds vernieuwen. We willen niet dat er misbruik van wordt gemaakt. Bijvoorbeeld door criminelen of andere landen. Wie aan de macht is moet zich aan de regels houden.

Wat willen we

Het is belangrijk dat we de democratie onderhouden, maar ook dat we ons goed gedragen. Dat geldt voor inwoners én voor de overheid. Haat zaaien en verkeerde informatie verspreiden is niet
goed voor de samenleving. We moeten open, eerlijk en begrijpelijk zijn. En we moeten met elkaar blijven praten.

De overheid, rechters en politie moeten de wet uitvoeren en ons beschermen. Maar dat moet eerlijk gaan en voor iedereen werken. We moeten ons allemaal veilig voelen. En we moeten de vrijheid hebben om te zijn wie we willen zijn.

De regering moet actief werken aan kansen en oplossingen. Zoals voor duurzame energie, de zorg en te weinig personeel. We moeten mensen met kennis in huis hebben en ze gebruiken. En de overheid moet helpen mensen met elkaar te verbinden.

Wat doen we

  • We moedigen gesprekken tussen de overheid en inwoners aan. We luisteren en geven ruimte aan ideeën en plannen. We geven geld uit zodat de overheid hier ook echt wat mee kan doen.
  • We maken fouten uit het verleden goed. We zetten vertrouwen voorop bij het uitvoeren van regels en subsidies.
  • Je mag voortaan stemmen vanaf 16 jaar. De Tweede Kamer wordt groter: ten minste 260 leden. Met een burgerforum kunnen inwoners meedenken met de plannen die we maken voor het klimaat.
  • We versterken het recht. Zoals politie, rechters en gevangenissen. En het recht wordt toegankelijker en betaalbaarder gemaakt. Dan is het weer van iedereen.
  • We geven meer geld uit aan het beschermen van de jeugd. En van andere mensen die kwetsbaar zijn. Dat is een van de belangrijkste taken van de overheid.
  • We maken de digitale overheid beter. Zo houden we grip op wat er met computers en op het internet gebeurt.

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.