Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 februari 2017

Verkiezingsprogramma in Nederlandse Gebarentaal

Verkiezingsprogramma in Nederlandse Gebarentaal

Lees hier de tekst ter vertaling van het verkiezingsprogramma in Nederlandse Gebarentaal:

Het gaat goed met Nederland. Wij behoren tot de wereldtop van gelukkigste, gezondste en best opgeleide mensen op aarde. Wij Nederlanders hebben de afgelopen jaren ons land samen vooruitgebracht. Met meer welvaart, betere scholen en meer vrijheid. Dat wil D66 vasthouden én versterken. Samen met u. D66 gaat werken aan een optimistisch Nederland, met een schone economie. Aan een land waarin mensen elkaar en de overheid weer vertrouwen. D66 laat zien dat politiek van vrijheid en verbondenheid de baas kan zijn boven politiek van verdeeldheid en discriminatie. We staan niet tegenover elkaar, maar naast elkaar. In het Nederland van D66 nemen we iedereen, ieder geluid, serieus. Keren we ons niet af, van wie anders lijkt. Want na jaren van noodzakelijke hervormingen, vanwege achterstallig onderhoud, gaan wij investeren in onze samenleving. In een land met gelijke kansen voor iedereen. Om de groeiende tweedeling tegen te gaan.

Onderwijs

D66 zorgt voor toponderwijs. Met kansen voor iedereen. Wij investeren in scholen en in leraren. In het beste onderwijs. Zodat ieder kind de kans krijgt op een goede toekomst. D66 wil:

– D66 wil dat alle kinderen vanaf twee jaar toegang krijgen tot uitstekende kinderopvang, ook kinderen van niet-werkende ouders.

– Een brede buurtschool die alles-in-één biedt: uitstekende lessen samen met sport, cultuur en aandacht voor sociale en digitale vaardigheden.

– Investeren in goede leraren, zodat leerlingen het beste onderwijs en de aandacht krijgen die ze verdienen.

– D66 wil het mbo versterken, onder andere door te kiezen voor herkenbare en brede studierichtingen die beter aansluiten op banen, versnippering voorkomen en uitwisselingen en stages stimuleren. Dat het hoger onderwijs het beste uit iedere student haalt.

– Dat mensen makkelijk kunnen doorstromen in het onderwijs. Mensen krijgen de mogelijkheid om altijd bij te blijven leren. Zodat mensen hun hele leven kansen hebben Extra budgetten voor kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Kinderen krijgen wat D66 betreft een leerrecht. Passend onderwijs moet voorzien in de specifieke behoeften van leerlingen met een beperking, zoals een gehoorbeperking. In sommige gevallen is en blijft speciaal onderwijs door vakspecialisten noodzakelijk. Zo kan op initiatief van D66 het Doveninternaat in Haren blijven bestaan en worden de zestig kinderen die hier les hebben niet verdeeld over andere scholen in het land.

Werk

Werk is en blijft de belangrijkste weg naar ontplooiing en controle over je eigen leven. D66 investeert in een eerlijke kans op werk voor iedereen. Wij jagen de economie aan door te investeren in innovatie, woningen, duurzame energie, digitale ontwikkeling en een groene leefomgeving. D66 wil:

– Discriminatie en kansenongelijkheid aanpakken, bijvoorbeeld bij ouderen, mensen met een beperking of mensen met een andere achtergrond. D66 maakt het aantrekkelijker om laagbetaalden en ouderen in dienst te nemen.

– Met een sterk vangnet ervoor zorgen dat mensen niet buiten de boot vallen.

– De kloof tussen een vaste aanstelling en flexibel werken verkleinen. Werken moet meer gaan lonen. De belasting op arbeid voor de werkgever wordt sterk verlaagd, zodat het aantrekkelijker wordt om mensen aan te nemen en werknemers een hoger nettoloon krijgen.

Groene groei

D66 zorgt voor een schone en groene economie. Nederland moet hierin voorop lopen. Wij zetten in op een ambitieus energie- en klimaatbeleid, waar de gezondheid van mensen centraal staat. D66 wil dat:

– Vervuilende kolenenergie plaatsmaakt voor schone zonne- en windenergie.

– We naar een schone economie gaan met weinig of geen CO2-uitstoot.

– Het energieverbruik omlaag gaat en we een groot deel van onze grondstoffen hergebruiken. Op naar een economie zonder afval!

– D66 wil onze prachtige natuur, zoals onze duinen, onze nationale parken en onze landschappen met hun unieke kenmerken beschermen en verbeteren. Dan kan iedereen daarvan blijven genieten

– Overal in Nederland gezonde lucht.

Tweedeling

D66 maakt zich grote zorgen over een toenemende tweedeling in Nederland. Wij houden mensen bij elkaar, omdat wij hechten aan een vrije samenleving waarin iedereen meedoet en niemand wordt uitgesloten. Ook mensen die oorlog en geweld ontvluchten. D66 wil:

– Dat vluchtelingen vanaf dag één de kans krijgen Nederlands te leren en aan werk te komen. Zo kunnen ook zij bijdragen aan de Nederlandse samenleving.

– Dat mensen van jongs af aan meer kansen krijgen en dat wie minder goed meekomt op zijn of haar eigen manier kan bijdragen aan de samenleving.

Zorg

Wij hebben een van de beste stelsels voor gezondheidszorg ter wereld, maar het kan beter. Goede zorg is voor iedereen toegankelijk en betaalbaar voor de samenleving, ook op lange termijn. D66 wil de menselijke maat terug in de zorg. D66 wil:

– Dat de patiënt centraal staat.

– Liever voorkomen dan genezen: een rookvrije generatie die gezond eet en sport.

– Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, zoals kinderen, gehandicapten of ouderen.

– Investeren in innovaties in de zorg, zoals eHealth.  

Zelfbeschikking en keuzevrijheid

Zelfbeschikking en zichtbaar jezelf kunnen zijn staat bij D66 centraal. Je keuzes, kansen en vrijheden mogen niet anders zijn omdat je van vrouwen of van mannen houdt, omdat jij of je ouders ergens anders geboren zijn of omdat je in een god gelooft, of juist niet. D66 omarmt diversiteit, omdat wij ervan overtuigd zijn dat diversiteit een kracht is en ons verrijkt. D66 wil:

– Discriminatie en achterstelling actief bestrijden.

– Dat het personen- en familierecht meer ruimte biedt voor nieuwe leefvormen.

– Dat mensen meer ruimte krijgen om met de arts te beslissen over belangrijke medische keuzes.

Internationaal

Wij staan voor onze veelkleurige samenleving. Onze open, internationale blik vormt onze identiteit. Het is onze kracht. Wij blijven dan ook overtuigd Europeaan. Ja, Europa moet beter, veel beter. Dat staat vast. Maar als we de uitdagingen rond immigratie, energie, veiligheid, handel en klimaat op willen lossen, dan moet dat gezamenlijk in Europa. Europa geeft ons slagkracht. Europa verbindt mensen met een gedeelde geschiedenis, gedeelde waarden en gedeelde belangen. Wij kiezen voor een verbindend en democratisch Europa.

Het Nederland van D66 is een rechtvaardig land. We zullen nooit meegaan in een nieuwe politieke correctheid die alles wat niet eigen is, buiten de deur wil houden. Nederland is van niemand in het bijzonder. Het is niet op te eisen, niet klein, nationalistisch te claimen. In ons Nederland graven politici zich niet in in het eigen gelijk. Maar hebben ze de moed het goede te zien in de ideeën van de ander. Er wachten grote opdrachten, die alleen kans van slagen hebben met een stevig D66 in een stabiele, betrouwbare regering. Een opdracht waar D66 graag “ja” tegen zegt.