Verkiezingsprogramma TK2023

Rob Jetten en Hans Vijlbrief - Beeld: Jeroen Mooijnman

Het Landelijk Bestuur van D66 heeft een Verkiezingsprogrammacommissie ingesteld om het concept verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 voor te bereiden. Dat zal deze commissie doen in nauwe samenwerking met de Permanente Programma Commissie van D66.

Proces

Van juli tot september werkt de Verkiezingsprogrammacommissie samen met de Permanente Programma Commissie aan een sterk en progressief verkiezingsprogramma van D66.

Na vaststelling door het Landelijk Bestuur wordt het conceptprogramma gepubliceerd op 23 september. Hierna is het aan de leden van D66 om amendementen in te dienen, die tijdens het verkiezingscongres op 21 oktober worden behandeld.

Het Landelijk Bestuur heeft Hans Vijlbrief gevraagd om de Verkiezingsprogrammacommissie te leiden. De leden van de commissie zijn:

  • Hans Vijlbrief – Demissionair staatssecretaris Mijnbouw (voorzitter)
  • Fleur Gräper – Voormalig gedeputeerde Provincie Groningen, voorzitter Permanente Programma Commissie
  • Robbert Dijkgraaf – Demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Steven van Weyenberg – Tweede Kamerlid
  • Kalle Duvekot – Voorzitter Jonge Democraten
  • Laura de Vries – Beleidsmedewerker ministerie VWS en klimaatambassadeur
  • Eelco Eerenberg – Projectbestuurslid politiek secretaris Landelijk Bestuur D66 en wethouder gemeente Utrecht
  • Claudio Bruggink – Wethouder gemeente Hengelo

Het werk van de verkiezingsprogrammacommissie wordt ondersteund door de Permanente Programma Commissie. Deze commissie werkt continu aan de ontwikkeling van de standpunten van de partij. Daarnaast bouwen we op het werk van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, die het sociaal-liberale gedachtengoed van D66 verdiept en verbreedt.

Heb je overige vragen over het programma? Mail dan naar [email protected].

Tijdlijn

Vrijdag 22 september 2023

Vanaf dit moment kan je ook amendementen indienen.

Maandag 2 oktober 2023 | 23.59 uur

Woensdag 11 oktober 2023

Woensdag 18 oktober 2023 | 12.00 uur

Zaterdag 21 oktober 2023

Tijdens dit congres stellen we het verkiezingsprogramma vast.