Interne verkiezing overige kandidaten

In de voorbereidingen op de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 kiezen we een kandidatenlijst. Hieronder lees je hoe dat werkt.

Kandideren voor een plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 verloopt via MijnD66. Kandideren kan vanaf dinsdag 18 juli 2023 tot woensdag 9 augustus 2023, 17.00 uur. 
 
Tijdens het kandidaatstellingsproces worden kandidaten gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Onderdeel hiervan zijn integriteitsvragen. Ook bevat het kandidaatstellingsformulier vragen met betrekking tot het Profiel Tweede Kamerlid verkiezingen 2023. Het profiel is, in verband met spoedeisendheid, op grond van artikel 6.13 van het Huishoudelijk Reglement, niet door het Congres vastgesteld, maar door het Landelijk Bestuur.