D66 Veldhoven neemt deel aan de nieuwe coalitie

Beeld: Coalitie Veldhoven

De collegeonderhandelingen in Veldhoven hebben ertoe geleid dat D66 de overstap maakt van oppositiepartij naar coalitiepartij. De nieuwe coalitie van Hart voor Veldhoven, GroenLinks&PvdA, CDA en D66 publiceerde onlangs het programma van opgaven voor 2022-2026. 

De komende jaren zullen intensief zijn. We staan immers aan de vooravond van een enorme schaalsprong die invloed heeft op alle beleidsvelden. We zijn blij deel te gaan nemen aan een coalitie die deze uitdaging aangaat met kennis, kunde, fris elan en realiteitszin. Vanzelfsprekend werken we daarbij graag samen met inwoners, bedrijven, organisaties en oppositiepartijen die ook met enthousiasme aan Veldhoven willen bouwen. 


D66 heeft voormalig raadslid, lijsttrekker en fractievoorzitter Mariëlle Giesbertz gevraagd om namens D66 deel te nemen aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Mariëlle Giesbertz: “Het is echt een eer om voor Veldhoven als wethouder aan het werk te gaan. De uitdagingen die op onze gemeente afkomen zijn groot. We kunnen ze het beste tackelen als we zoveel mogelijk mensen kunnen mobiliseren om met ons mee te denken en mee te doen. Ik vind het bemoedigend dat alle partijen in de gemeenteraad de afgelopen tijd hebben benadrukt dat zo’n constructieve brede samenwerking, binnen en buiten de raadszaal, de weg naar de toekomst plaveit. Ik heb ontzettend veel zin in om aan de slag te gaan.”


Op de avond van 24 mei 2022 presenteren de beoogde coalitiepartners in de gemeenteraad het programma en vindt er een inhoudelijke discussie over plaats. Die avond is ook de stemming over de kandidaat-wethouders van de nieuwe coalitie. De openbare vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Iedereen is van harte welkom de vergadering bij te wonen.