Bestrijding eikenprocessierups

Het is eind mei, dat betekent dat de eikenprocessierupsen al weer in groten getale in op de stammen van eikenbomen zitten. Binnen een paar dagen zullen de eersten al weer hun fijne haartjes verliezen. Het zijn juist deze haartjes die zorgen voor ernstige huidirritatie bij veel mensen. Het is daarom goed om de eikenprocessierups te bestrijden. Maar hoe? Niet met plakbanden, waar veel onschadelijke dieren hun einde op vinden. Of met het besproeien van bomen, want daarmee worden ook andere rups-soorten direct gedood.

D66 Veldhoven heeft het college van burgemeester en wethouders opheldering gevraagd (door middel van een artikel 42 brief) over de wijze waarop de bestrijding van de eikenprocessierups in Veldhoven ter hand kan worden genomen, met zo min mogelijk schade aan andere diersoorten. Het college heeft zes weken om op een artikel 42 vraag te antwoorden.

Tekst van de artikel 42 vraag

Eikenprocessierups

Eikenprocessierups Beeld: Noah Boyer

“Met de opkomst van de overlast gevende eikenprocessierups lijkt er ook een groot aantal methodieken te zijn ontwikkeld die in meer of mindere mate succesvol worden ingezet bij de bestrijding ervan. Op dit moment zien inwoners van Veldhoven bijvoorbeeld dat er op verschillende plekken en op verschillende tijdstippen een middel in eikenbomen gespoten wordt. Onder andere de Vlinderstichting heeft de publiciteit gezocht om de schadelijkheid ervan voor andere insecten aan de kaart te stellen.

D66 heeft dan ook een aantal vragen over de aanpak van de bestrijding van de eikenprocessierups:

  • Welke methodieken past de gemeente Veldhoven toe bij de bestrijding van de eikenprocessierups?
  • Welke afwegingen, zoals bijvoorbeeld natuurlijk het te verwachten effect op de rupsenpopulatie, maar ook ongewenste neveneffecten, zijn gemaakt bij de keuze voor de ingezette methodiek(en)?
  • Wordt er structureel gedaan aan monitoring van de (neven)effecten?
  • Wordt er aan het eind van het seizoen een evaluatie van de gehanteerde methodieken gemaakt, om daaruit lering te trekken voor de toekomst?
  • Indien ja, wanneer zal deze evaluatie aan de raad bekend gemaakt worden?”.