Onze mensen

De Mr. Hans van Mierlo Stichting staat onder leiding van een directeur en heeft medewerkers en stagiairs in dienst die zich bezig houden met onderzoek naar verschillende thema’s binnen het sociaal-liberale gedachtengoed.

Redactie Idee

Idee is het politiek-wetenschappelijk tijdschrift van de Van Mierlo Stichting en verschijnt vier keer per jaar. Idee komt tot stand door een redactie van vrijwilligers, ondersteund door hoofd- en eindredactie vanuit de Van Mierlo Stichting. Verder wordt de redactie ondersteund door een redactieraad, die richting geeft aan en toezicht houdt op Idee. Voor vragen, ideeën of opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie via [email protected].

Afke Groen – hoofdredacteur Idee
Daniël Boomsma
Anne-Lotte Masson
Milan Assies
Hoba Gull
Cécile Insinger

Redactieraad
Elke Idee komt tot stand onder verantwoordelijkheid van een redactieraad. De raad geeft richting, houdt toezicht en doet dienst als klankbord voor de hoofdredacteur. Ook zijn leden van de redactieraad ambassadeurs voor Idee binnen en buiten D66. De huidige redactieraad bestaat uit wetenschappers, maatschappelijk ondernemers, en zelfstandigen met praktische kennis, strategische belangstelling en inhoudelijke betrokkenheid.

Mark van Ostaijen – voorzitter Redactieraad
Han Polman
Ellen Bijsterbosch
Peter van den Besselaar
Sabine Verschoor
Han Entzinger

De Permanente Programmacommissie (PPC)

De Permanente Programmacommissie D66 (PPC) is in opdracht van het Landelijk bestuur belast met de verantwoordelijkheid voor het voortdurend aanscherpen, verdiepen en verbreden van de verschillende verkiezingsprogramma’s van D66. (Concept)programma’s en programma-onderdelen die tot stand zijn gekomen onder de auspiciën van de PPC worden uiteindelijk doorgeleid naar het Congres, waar er over gestemd wordt. De voorzitter van de PPC wordt door het Landelijk Bestuur benoemd. Het secretariaat van de PPC is belegd bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting.

De PPC is te bereiken via: [email protected]

Annet Aris – voorzitter Permanente Programmacommissie
Susanne Dallinga – secretaris Permanente Programmacommissie
Anne van Veenstra
Paul Teule
Beau Blijlevens
Henk-Jan Oosterhuis

Bestuursleden

Het bestuur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting is verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het jaarprogramma van de Stichting, de wijze van werving van gelden, en het beheer van het vermogen van de Stichting en de besteding daarvan.

Menno Snel – voorzitter
Rob Meijer – penningmeester
Annet Aris
Margot Scheltema