Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Inleiding

Al vijftig jaar kiest D66 voor een optimistisch Nederland. Een land dat in zichzelf gelooft en dat zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Waar onze vrijheid en eigenheid niet worden verward met egoïsme en leven in je eigen cocon. Samen met onze kiezers en alle Nederlanders willen we vasthouden en versterken wat Nederland een fantastisch land maakt.

We staan voor grote uitdagingen. Wij zien tweedeling. In onderwijs en werk zijn de kansen steeds ongelijker verdeeld. Wij leven te vaak langs elkaar heen, ontmoeten mensen die andere denkbeelden hebben te weinig. We staan tegenover elkaar zonder dat we elkaar begrijpen. Terwijl we elkaar steeds meer nodig hebben. We leven op één planeet, maar doen we alsof we er tien hebben. De wereld is in beweging, terwijl wij ons achter de dijken verstoppen. Het vertrouwen in de slag­kracht van de overheid en de politiek nemen zienderogen af. Die uitdagingen moeten we samen aangaan. Onze handen jeuken om aan de slag te gaan. Zoals we al jaren doen in vele gemeenten door het hele land. Problemen oplossen. Wat ingewikkeld is weer simpel maken. Met eerlijke politiek en door initiatief. We zijn duidelijk over wat we de komende jaren zullen aanpakken. Alles tegelijk doen kan niet. En we nemen initiatief omdat dit bij ons past. Voortkabbelen brengt ons niet verder. Laten we als land onze vleugels weer uitslaan. Zorgen dat onze kinderen het weer beter krijgen dan wij.

In onze aanpak kiezen we voor de waarden die wij in Nederland belangrijk vinden: de vrijheid jezelf te zijn, investeren in mensen, volop kansen krijgen, samen delen, denken aan de toekomst. Deze waarden zijn de rode draad in ons verkiezings­pro­gramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. Hiermee bouwen we aan een samenleving waarin we tweedeling in de kern bestrijden, waarin diversiteit meer is dan een modewoord en waarin we open staan voor de wereld en voor technologische ontwikkelingen.

Waar richt D66 zich de komende vier jaar op?

  1. Gelijke kansen door het beste onderwijs

Met toponderwijs maken we de nieuwe generatie en Nederland klaar voor een kans­rijke toekomst. Ongelijke kansen voeden tweedeling. Achtergrond en geslacht mogen niet meer bepalend zijn voor wie je later wordt. Alle kinderen krijgen al vroeger les, zodat ze met hun vierde gelijke kansen hebben. De basisschool biedt alles-in-één: uitstekende lessen, maar ook sport, cultuur en aandacht voor sociale en digitale vaardigheden. Dat doen we met steeds betere leraren waar we meer in investeren en die de ruimte krijgen hun werk goed te doen. Het middelbare en hogere onderwijs halen het beste uit elk kind, bieden hen een tweede kans en sluiten goed aan op de arbeidsmarkt. Onderwijs gaat een leven lang door: ondersteund door persoonlijke studiepotjes en toegang tot scholing en training. Dit kost geld: dat geld komt er.

  1. Schone groei: nu

De economie wordt schoon en groen. Nederland kan hierin voorop lopen of volgen. Wij kiezen voor het eerste. Dus vervuilende kolenenergie maakt plaats voor schone zonne- en windenergie, het energieverbruik gaat omlaag en we hergebruiken een groot deel van onze grondstoffen. Wat tot het verleden moet behoren, zoals kolen­centrales, zetten we versneld aan de kant. Om ruimte te maken voor een groene toekomst, en om met onze kennis internationaal voorop te lopen.

  1. Een eerlijke kans op werk

Werk is en blijft de belangrijkste weg naar ontplooiing en controle over het eigen leven. We helpen meer mensen aan werk en verlagen de lasten voor werkgevers. Het wordt aantrekkelijker om laagbetaalden en ouderen in dienst te nemen. De kloof tussen vaste aanstelling en flexibel werken wordt kleiner. Belasting op arbeid voor de werkgever worden sterk verlaagd, met name voor lager betaalden. We jagen de economie aan door meer geld voor innovatie en door te investeren in woningen, duurzame energie, digitale ontwikkeling en een groene leefomgeving. Iedereen krijgt een kans. De positie van vrouwen wordt versterkt. Als ouderen, gehandicapten of mensen met een andere achtergrond ten onrechte worden buitengesloten, pakken we die discriminatie en kansenongelijkheid aan. Met een sterk vangnet zorgen we dat mensen niet buiten de boot vallen. We willen een samenleving van vrije mensen: met en voor elkaar.

  1. Deel van Europa en de wereld

Wij blijven ervan overtuigd dat onze toekomst in de grote wereld ligt. Hier liggen onze kansen. We kunnen in Nederland doen alsof we tegenover Rusland of China zelf onze belangen kunnen verdedigen. Of doen alsof we zelf de vluchtelingen­stroom kunnen beheersen. Of op eigen houtje de vrije digitale handel reguleren. Maar dat is onzin. Als we de uitdagingen rond immigratie, energie, veiligheid, handel en klimaat op willen lossen en de kansen willen pakken, dan moet dat gezamenlijk in Europa. Europa geeft ons slagkracht. Europa verbindt mensen met een gedeelde geschiedenis, gedeelde waarden en gedeelde belangen. Wij kiezen voor een verbindend en democratisch Europa. En waar dat nodig is geven wij onze eigen schijn-soevereiniteit op. Laten we de grote problemen daar oplossen waar het kan.

  1. Actief publiek leiderschap

Wij zijn er van overtuigd dat ons welzijn en onze welvaart niet kunnen bestaan zonder de overheid. Het dogma van een overheid die steeds verder moet terugtreden, werkt net zo min als het dogma van de overheid als geluksmachine. De rol van de overheid en de manier waarop die werkt moet aansluiten op de uitdagingen van de toekomst. Dit betekent dat de overheid ruimte en vertrouwen geeft waar mensen zelf het initiatief kunnen en willen nemen. Zoals bij het organiseren van langdurige zorg, de oude dag of de energievoorziening. Aan de andere kant stelt de overheid duidelijke kaders, of neemt die zelfs de leiding wanneer het algemeen belang of het investeren in de toekomst hierom vraagt. Door veiligheid, preventieve zorg en ook concurrentie te waarborgen, of door privacy te beschermen. Een overheid is duidelijk over wat ze wil. Is niet bang voor nieuwe ontwikkelingen of veranderingen. De overheid luistert naar mensen en is aanspreekbaar. Met deze openheid willen we stappen maken in het herstel van het vertrouwen tussen burger en politiek.

In ons verkiezingsprogramma vindt u uitgebreide standpunten over alle thema’s waar een komende regering mee te maken krijgt. We pakken aan wat niet meer voldoet, we gaan meer experimenteren en vernieuwen, we geven vertrouwen aan de mensen die het werk moeten doen, én we kiezen voor vrijheid en kansen. Dit is wat een D66-regering zal leveren en waar elke D66-minister zich volledig aan zal wijden.

Laatst gewijzigd op 26 augustus 2016