D66 krijgt het voor elkaar

Zorg

Wanneer thuis blijven wonen niet meer kan, dan is alleen de beste zorg goed genoeg. Dit kabinet doet een enorme investering in de verpleeghuiszorg: 2,1 miljard euro. Hierdoor is er ruimte voor duizenden extra handen aan het bed, meer aandacht voor mensen en meer zorg op maat. Niet iedereen is immers hetzelfde.  Er komt meer en bekwaam personeel. Om goede mensen aan te trekken werken we samen met de zorgsector, opleidingsinstituten en werkgevers.

Het eigen risico gaat de komende kabinetsperiode niet omhoog. Voor  mensen die chronisch ziek zijn, ouderen en gehandicapten gaan de eigen bijdragen fors omlaag.

Belangrijker dan goede zorg is een goede gezondheid: voorkomen is beter dan genezen. D66 zet in dit kabinet vol in op preventie  om te voorkomen dat mensen ziek worden. Dit doen we door een nationaal preventieakkoord te sluiten met iedereen in de zorg, gemeenten, scholen, sportverenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

 

Bereikbaarheid

Dierenwelzijn & Natuur

Democratische rechtstaat

Digitalisering

Economie versterken

Inkomen & Financiën

Integratie & Migratie

Klimaat

Nederland in de wereld

Onderwijs

Vrijzinnigheid

Werk

Wonen