Vijf plannen voor studentenwoningen

Veel studenten betalen een fortuin voor een bezemkast. Er is namelijk een tekort van 22.000 studentenwoningen. In Groningen bivakkeerden studenten daarom wekenlang in tentenkampen. En dat is niet de bedoeling. Studenten moeten betaalbaar kunnen wonen.

Er is al jaren een tekort aan studentenwoningen, maar toch kiezen gemeenten ervoor om het aantal studentenhuizen in de binnenstad te beperken. Wij willen dat gemeenten juist weer ruimte maken voor studentenhuizen in binnensteden.

Veel leegstaande kantoorpanden kunnen we ombouwen tot studentenkamers. In Amstelveen en Amsterdam liggen plannen om 2500 studentenkamers te creëren in lege kantoorpanden bij Uilenstede. Maar minister Cora van Nieuwenhuizen lag dwars.

Door een voorstel van D66 komen er transformatiebrigades, die kijken welke panden omgebouwd kunnen worden en het proces in gang zetten.

Onderwijsinstellingen stellen samen met de gemeente een maximum aantal internationale studenten vast, aan de hand van het aantal beschikbare studentenkamers en -woningen. Het is niet de bedoeling dat onderwijsinstellingen internationaal promoten als ze geen huisvesting kunnen garanderen. De instellingen hebben ook een plicht om internationale studenten gratis te helpen bij het vinden van een studentenkamer.

Wij willen dat panden vaker een dubbele bestemming krijgen. Zo kunnen winkels en kantoren veel sneller in woningen veranderen. Dat zorgt niet alleen voor meer studentenwoningen, maar gaat ook de leegstand tegen.

De afgelopen jaren groeide in studentensteden het verzet tegen verkamering. Omwonenden vonden dat studentenhuizen voor geluidsoverlast zorgen. Bovendien was de brandveiligheid soms niet op orde in deze panden. Wij willen dat de rijksoverheid met studentensteden specifieke afspraken maakt om niet alleen het aantal, maar ook de kwaliteit van studentenhuisvesting te vergroten. Zowel voor de studenten als voor hun omgeving. Met goede regels en afspraken, zoals fietsparkeerplekken en geluidsnormering als onderdeel van de bouwvergunning, zorgen we ervoor dat pandeigenaren rekening houden met de omgeving.

Beeld: Waarom jongeren bij D66 aan het juiste adres zijn.