Zorg

Uitgelicht

  • Meer vertrouwen in professionals
  • Makkelijk contact met je zorgverlener.
  • Minder patiënten per huisarts.

Bekijk onze belangrijkste plannen voor het zorg

Beeld: D66

In de zorgsector zetten dagelijks meer dan een miljoen toegewijde mensen zich in, een prestatie om trots op te zijn. Echter, de werkdruk in de zorg is aanzienlijk hoog. Om personeel te behouden en doelgericht en slim extra krachten aan te trekken, moeten we zorgen dat het werken van meer uren ook daadwerkelijk loont. Dit begint met het geven van meer vertrouwen aan zorgverleners. Minder beperkende regelgeving en administratieve lasten, en de focus leggen op het inzetten van zorgverleners voor hun specifieke expertise. Andere taken kunnen door andere gekwalificeerde mensen worden uitgevoerd, waardoor er meer banen beschikbaar komen in de zorgsector. Bovendien speelt technologie een cruciale rol bij het verlichten van de arbeidsintensiteit in de zorg, zodat menselijke aandacht gericht blijft op waar die het meest nodig is.

In Nederland staat de zorg onder druk vanwege versnippering. Om de groeiende complexiteit aan te pakken, moeten zorgverleners en -aanbieders beter samenwerken, ongeacht hun specifieke sector. Deze samenwerking zal niet alleen de zorgkwaliteit verbeteren, maar ook meer aandacht geven aan de levenskwaliteit bij medische beslissingen. Verder is het nodig om de richtlijnen te herzien om de zorg te optimaliseren.

Een essentieel aspect van ons zorgsysteem is de goed ingerichte eerstelijnszorg. Dankzij de gemakkelijke toegang tot huisartsen, fysiotherapeuten en andere paramedici krijgen mensen hulp dicht bij huis, waardoor intensievere zorg vaak voorkomen kan worden.

De rol van de huisarts is van groot belang bij de vereiste veranderingen in ons zorgsysteem. Het is cruciaal om de arbeidsvoorwaarden voor praktijkhouders te verbeteren en de administratieve lasten te verminderen. We streven naar extra investeringen in eerstelijnszorg en medische preventie.

Overweeg je op D66 te stemmen? Of twijfel je nog? Wij durven de vergelijking met andere partijen wel aan! Met de partijdige kieswijzer laten we jou de belangrijkste verschillen zien.

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.