Singles

Uitgelicht

  • We willen zorgen voor meer woningen die aansluiten bij de de huidige maatschappij
  • D66 zorgt voor een flexibelere financiële levensplanning.

D66 staat voor individuele vrijheid. De samenleving is in grote mate afgestemd op het klassieke gezin, terwijl dit echt aan het verschuiven is. Bijna een kwart van de Nederlandse bevolking is single. D66 zet zich in om de maatschappij mee te laten bewegen met deze verschuiving.

Meer woningen voor
eenpersoonshuishoudens

We pakken het woningtekort aan en bouwen woningen die beter aansluiten bij de behoefte van de samenleving, zoals eenpersoonshuishoudens. Ook zorgt D66 voor een flexibelere financiële levensplanning. Dit doen we door een premievakantie in te stellen: hiermee hoef je tijdelijk geen pensioenpremie hoeft te betalen, zodat je meer geld beschikbaar hebt om een huis te kopen. Dat helpt alleenstaanden om ook een huis te kunnen kopen. Voor alleenstaande ouders stimuleren we financiële onafhankelijkheid door flexibel werken makkelijker te maken en uitbreiding van werkuren door werkgevers te stimuleren. Ook maken we de kinderopvang bijna gratis. Elk kind krijgt toegang tot vijf dagen kinderopvang per week, van één tot twaalf jaar. D66 wil dat mensen zonder partner of kinderen gelijk behandeld worden. Op dit moment kunnen mensen zonder partner of kinderen hun erfenis niet fiscaal voordelig achterlaten. Daarom moderniseert D66 de erf- en schenkbelasting door de relatie minder van belang te laten zijn voor het tarief.

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.