Lees voor

Nieuwe energie voor het openbaar vervoer.

Uitgelicht

  • Met een klimaatticket reis je voordelig met de trein.
  • Met je studenten OV kan je ook een gratis OV-fiets pakken.
  • Met de trein reizen wordt goedkoper dan het vliegtuig.

Bekijk hier onze belangrijkste standpunten voor het openbaar vervoer

Beeld: D66

Langdurige investeringen in nieuwe infrastructuur hebben niet geleid tot een afname van verkeersopstoppingen. D66 pleit daarom voor een heroverweging van onze benadering van mobiliteit. Dit omvat een grotere nadruk op het gebruik van bestaande infrastructuur, het samenwerken met werkgevers om werktijden en planning te herzien, en het organiseren van gedeeld vervoer waar mogelijk. We stellen brede welvaart als onze basis en hanteren bereikbaarheidsnormen als richtlijn, waardoor zelfs overwegingen zoals locatiekeuze worden meegenomen.

D66 streeft naar emissievrij reizen van punt A naar B als de toekomstige norm. Momenteel draagt de mobiliteitssector aanzienlijk bij aan uitstoot, wat tegen 2050 aanzienlijk moet verminderen op weg naar klimaatneutraliteit. Daarom leggen we de focus op fietsen, gedeelde mobiliteit, openbaar vervoer en elektrisch rijden. D66 ondersteunt het principe van ‘de vervuiler/gebruiker betaalt’ en pleit daarom voor een systeem waarin betaling gekoppeld is aan gebruik. Voor D66 is elektrificatie de voorkeur waar mogelijk en zien we biobrandstoffen als een tijdelijke oplossing. Waterstof blijft met name relevant in de industrie, scheepvaart en luchtvaart.

We presenteren een nationaal klimaatticket, waarmee reizigers tegen een vast en voordelig tarief buiten de spitsuren met de bus, tram, metro en trein in Nederland kunnen reizen. Hiermee vergroten we de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor een breder publiek en stimuleren we om kennis te maken met het openbaar vervoer en maakt de overstap naar deze vorm van reizen aantrekkelijker.

Overweeg je op D66 te stemmen? Of twijfel je nog? Wij durven de vergelijking met andere partijen wel aan! Met de partijdige kieswijzer laten we jou de belangrijkste verschillen zien.

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.