Ondernemers

Uitgelicht

  • We helpen ondernemers om een bedrijf te starten, te laten groeien en te verduurzamen.
  • We maken €1 miljard vrij voor investeringen in de productie van groene en circulaire producten.

D66 wil ruim baan geven aan ondernemers die niet alleen investeren in hun bedrijf, maar ook in de samenleving. Ondernemers spelen een grote rol in de verduurzamingsopgave waar Nederland voor staat, niet in de laatste plaats omdat vervuilende sectoren klimaatneutraal moeten worden. Dat gaat niet van vandaag of morgen, maar moet wel in hoog tempo, met zekerheid en voorspelbaarheid.

Een krachtig mkb is de motor van onze economie. Zij zorgen voor werkgelegenheid, voor innovatie, voor dynamiek. We helpen ondernemers om een bedrijf te starten, te laten groeien en te verduurzamen. Voor het mkb komt er één loket voor alle vragen over financiering, verduurzaming en digitalisering en blijven we investeren in subsidies om de duurzame transitie te realiseren. De BMKB-Groen is een stimuleringsmaatregel voor verduurzaming bij mkb-bedrijven en een goed voorbeeld van een eerste stap die we al hebben gezet.

We maken €1 miljard vrij voor investeringen in de productie van groene en circulaire producten, bijvoorbeeld met subsidies en aanleg van publieke infrastructuur, terwijl we tegelijkertijd voor de afbouw van vervuilende activiteiten zorgen. We willen dat er per sector een ambitieuze af- en ombouwstrategie wordt geformuleerd, waarin fossiele activiteiten worden afgebouwd en een klimaatneutrale, circulaire economie wordt opgebouwd.

Ook zorgen we voor minder regels die ondernemers in de weg zitten en voor een strengere toets op nieuwe regels. Dat kan heel praktisch zijn, bijvoorbeeld door de omzetgrens voor de verplichte accountantscontrole te verhogen. Dankzij al deze maatregelen kunnen ondernemers die rekening houden met de maatschappij doen waar ze het best in zijn: ondernemen.

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.