Mensen die werken voor de publieke zaak

Uitgelicht

  • We stellen meer geld beschikbaar voor mensen in de zorg.
  • Het moet makkelijker worden om aangifte te doen bij bedreiging van mensen met een publieke taak.

Nederland kan niet zonder mensen die zich in hun werk elke dag inzetten voor de publieke zaak, op wat voor manier dan ook. Zij zijn met recht trots op hun werk. Het is belangrijk om deze mensen goed te belonen voor hun belangrijke werk en ze de ruimte en het vertrouwen te geven om vooral met hun vak bezig te zijn, in plaats van met regelgeving en bureaucratie. We stellen meer geld beschikbaar voor mensen in de zorg, voor eerlijke salarissen en een haalbaar takenpakket. We maken geld vrij voor een salarisverhoging om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Voor medewerkers binnen justitie nemen we maatregelen om werkdruk en beloning in balans te laten zijn. Én we investeren in een toekomstbestendige krijgsmacht.
 
Maar het gaat niet alleen om een passende beloning en betere arbeidsomstandigheden. Ook de bescherming van deze groep is van groot belang. Helaas is er veel sprake van bedreiging van mensen met een publieke taak. Dit is onacceptabel. Het moet makkelijker worden om aangifte te doen van dit soort bedreigingen, en opsporing en vervolging moeten prioriteit krijgen. Het is ook belangrijk om één steunpunt voor onder andere advies en hulp op te richten voor alle beroepen met een publieke taak.

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.