Klimaat­doeners

Uitgelicht

  • De vervuiler gaat meer belasting betalen over hun uitstoot van CO2.
  • In 2030 willen we 50 procent minder grondstoffen gebruiken; in 2050 zijn we helemaal circulair.

Bekijk onze belangrijkste plannen voor het klimaat

Beeld: D66

In 2040 is Nederland klimaatneutraal.

In 2040 is Nederland klimaatneutraal. Wie vervuilt, betaalt. Daarom gaan vervuilende bedrijven meer belasting betalen over hun uitstoot van CO2, en in de toekomst ook over watergebruik, chemicaliëngebruik en de uitstoot of lozing van andere schadelijke stoffen. Daarnaast zijn fossiele subsidies die bijdragen aan het in standhouden van fossiele bedrijven niet meer van deze tijd. Daarom schaffen we fossiele subsidies zo snel mogelijk af. En we maken jaarlijks 1 miljard euro vrij om nieuwe investeringen in de productie van groene en circulaire producten te stimuleren.

50% minder
grondstoffen
gebruiken

In 2030 willen we 50 procent minder grondstoffen gebruiken; in 2050 zijn we helemaal circulair. Met een klimaatticket maken we het voor iedereen betaalbaar om buiten de spits gebruik te maken van het openbaar vervoer. De belasting voor autorijden maken we eerlijker met ons voorstel voor rekeningrijden. Wat je betaalt hangt af van de hoeveelheid CO2-uitstoot, het moment op de dag waarop je rijdt en de regio waar je bent. Gebieden waar mensen bijvoorbeeld afhankelijker zijn van een auto krijgen een korting. Zo verminderen we file en zorgen we voor schonere lucht.

Klimaatneutrale
toekomst

Onze koploperspositie op het gebied van zonne-energie en wind op zee breiden we verder uit door nieuwe windmolenparken te bouwen. We helpen zowel kopers als huurders om hun woning te verduurzamen en duurzame energie op te wekken. Door alle klimaatdoeners te ondersteunen en de vervuiler te laten betalen, bouwen we samen aan de klimaatneutrale toekomst van Nederland.

Overweeg je op D66 te stemmen? Of twijfel je nog? Wij durven de vergelijking met andere partijen wel aan! Met de partijdige kieswijzer laten we jou de belangrijkste verschillen zien.

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.