Caribisch deel van het koninkrijk

Uitgelicht

  • D66 wil dat Keti Koti, net als Bevrijdingsdag op 5 mei, jaarlijks een nationale feestdag wordt.
  • We koppelen het sociaal minimum en overige sociale uitkeringen in 2024 aan het werkelijk bestaansminimum.

D66 geeft nieuwe energie aan de samenwerking. De excuses voor het slavernijverleden in 2022 waren een belangrijk moment voor alle mensen in het Koninkrijk. D66 wil dat Keti Koti, net als Bevrijdingsdag op 5 mei, jaarlijks een nationale feestdag wordt. Samen met de zes Caribische eilanden blijven wij werken aan maatschappelijke bewustwording van dit verleden, gaan we door met onderzoeken die de gevolgen van het slavernijverleden in kaart brengen en pakken wij de achterstelling in verdragen en wet- en regelgeving aan.

Samenwerken aan
duurzaamheid

We koppelen het sociaal minimum en overige sociale uitkeringen in 2024 aan het werkelijk bestaansminimum. We willen het democratisch tekort bij de besluitvorming door de Tweede Kamer over voorstellen van Rijkswet opheffen door ruimte te geven aan een proportionele stem van de Caribische landen.
 
We zijn er trots op dat Saba de eerste plek was binnen het Koninkrijk waar energie 100% duurzaam werd opgewekt. In die geest blijven we samenwerken aan duurzaamheid en klimaatadaptie. Om kennisuitwisseling te stimuleren, komt er structurele financiering voor de Koninkrijksbeurs. De Rijksministerraad stelt samen met de autonome landen een meerjarenprogramma op over onderwijs, veiligheid, duurzaamheid, zorg, mensenrechten en versterking van de democratische rechtsorde.

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.