Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Van koeien naar kennis

Europa moet investeren in slimme economische groei. Meer investeren in onderwijs en onderzoek, beter gebruik maken van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en meer aandacht voor innovatie. D66 wil af van de starre Europese 7-jaarsbegroting, waarin vooral geld naar landbouwsubsidies en regiofondsen gaat. Wij willen meer flexibele begrotingen gericht op innovatie, duurzame infrastructuur en kennis.

Op dit moment gaat nog steeds jaarlijks 53 miljard euro van het Europese budget naar landbouw. Dat is ruim 40 procent van de begroting. Het is meer dan Nederland jaarlijks uitgeeft aan onderwijs, cultuur en wetenschap, economische zaken, defensie en infrastructuur en milieu bij elkaar. Europa geeft veel minder uit aan kennis en innovatie. Slechts een kleine 14 miljard euro per jaar. De wereld op z’n kop. Want alleen met voldoende investeringen in kennis en innovatie kunnen we een antwoord geven op de vraagstukken van nu en de toekomst.

Toekomstgericht onderzoek stimuleren

Sommige wetenschappelijke ontdekkingen komen bij toeval tot stand. Maar meestal zijn ze het resultaat van keihard werkende wetenschappers en een overheid die hen kansen geeft. Daarom kiest D66 ervoor fors te investeren in toekomstgericht onderzoek. Europa moet voorloper zijn, niet alleen als het gaat om toegepast onderzoek maar ook om fundamenteel onderzoek. We willen het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon2020 versterken en de ambities op belangrijke domeinen als energie, gezondheidszorg, ICT, ruimtevaart en duurzame landbouw verhogen.

Europa digitaal

Door Europese landen letterlijk te verbinden, met elkaar en met de rest van de wereld, kunnen we voorloper worden van digitale technieken en toepassingen, het Europese Silicon Valley. De afgelopen jaren zijn veel nieuwe bedrijven gestart die gebruik maken van digitale innovatie: van AirBnB tot huisafgehaald, waar je een afhaalmaaltijd bij de buren kan bestellen. Talloze kleine en grotere ondernemers zijn winkels op internet begonnen. En dit is pas het begin van een nieuwe, digitale en creatieve economie. Maar ook op andere vlakken biedt een digitaal Europa kansen en vernieuwing. Denk bijvoorbeeld aan digitaal onderwijs.

Meer innovatie en onderzoek in het mkb

Geld uit het Topsectorenbeleid om te investeren in innovatie geeft vooral kansen aan grote bedrijven en onderzoeksinstituten. Maar de uitgaven voor innovatie en onderzoek in het midden- en kleinbedrijf lopen in Europa achter op andere delen van de wereld, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Slechts een derde van het mkb is actief bezig met innovatie. D66 ziet een belangrijke rol weggelegd voor het mkb als motor voor banen en innovatie. Kennis op hogescholen en universiteiten moet beter gekoppeld worden aan het bedrijfsleven. Slimme specialisatie en samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat er Europese kennishubs ontstaan.

Investeren in toponderwijs

D66 wil investeren in gespecialiseerde universiteiten met top-of-the-bill onderwijs en onderzoek. Zo maken we van Europa een trekpleister voor de slimste koppen die samen zorgen voor baanbrekend onderwijs en onderzoek. In rankings van universiteiten komt Europa er bekaaid af in vergelijking met Amerikaanse universiteiten. Drie Europese universiteiten in de top twintig tegen zeventien Amerikaanse. Om van Europa het kenniscontinent van de toekomst te maken, zijn naast brede investeringen in de basis van het onderwijs ook investeringen in de top nodig.

Meer uitwisseling

Studenten, onderzoekers, leraren en scholieren leren van elkaar dankzij uitwisselingen. Het uitwisselingsprogramma Erasmus is al jarenlang een groot succes. D66 wil dat meer mensen de mogelijkheid krijgen om ervaring op te doen in het buitenland. Omdat de maatschappij steeds internationaler wordt, wordt het ook belangrijker om internationale skills op te doen: van de taal tot omgaan met culturele verschillen. Zo worden studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst. Dankzij de inzet van D66 is het bestaande Erasmus  uitwisselingsprogramma al verbreed, zodat meer studenten er gebruik van kunnen maken. D66 wil dat zo’n uitwisseling voor alle Europeanen mogelijk is. Van studenten tot vmbo-scholieren, van beginnende onderzoekers tot ervaren docenten.

Laatst gewijzigd op 7 juni 2019