Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

D66 ziet de consument als belangrijke schakel om bedrijven maatschappelijk verantwoord te laten ondernemen. Daarvoor is transparantie en toegankelijkheid van informatie nodig. Alleen met voldoende transparantie kan de consument duurzame en verantwoorde keuzes maken.

Één systeem in plaats van huidige onduidelijke keurmerken

D66 wil de huidige, onduidelijke keurmerken vervangen voor één systeem met kleurcodes. Bij voedsel gaat het dan om het zogenaamde dubbele stoplichtensysteem. Een laag bevat dan informatie over nutriënten/voedingsgehalte, de andere laag bevat voor die productgroep relevante productie-informatie. Bijvoorbeeld vrijwaring van kinderarbeid, eerlijk loon, verantwoord watergebruik of lage CO2-uitstoot bij productie. Ten aanzien van bijvoorbeeld kleding zetten wij ons ook in dat de MVO-verklaringen die volgen uit de aanhangige Wet zorgplicht kinderarbeid in een openbaar, gratis toegankelijk en digitaal doorzoekbaar register terechtkomen, zodat Ngo’s hieruit gemakkelijk een applicatie aan kunnen koppelen die bijvoorbeeld een groen, oranje of rode signalering geeft als met een smartphone het logo van het product gescand wordt.

Transparantie

Eerder is ook de motie-Sjoerdsma ingediend om te regelen dat alleen overheidssteun verleend wordt aan bedrijven die handelen conform de OESO-richtlijnen. Die motie haalde het niet, maar blijft een punt van inzet voor D66. Dat ligt ook in lijn met het MVO Nederland-rapport ‘Actief overheidsbeleid, transparante bedrijven’. Voorts zet D66 zich er continue voor in dat de convenanten waarover momenteel onderhandeld worden sneller tot stand komen, ambitieuzer zijn, een hoger bindend gehalte kennen en dat toegankelijkheid, onafhankelijkheid en effectiviteit van toezicht en klachtprocedures daarbinnen gewaarborgd zijn. Om zeker te weten dat aan MVO-richtlijnen voldaan wordt, en dat controleerbaar te maken, is een vergrootte ketentransparantie nodig. D66 stelt vragen over bloedkolen, 3TG-conflictmineralen en activiteiten van multinationals waar rechten geschonden worden (zoals Shell in de Nigerdelta). Inzet daarbij is keer op keer meer openheid creëren en het toewerken naar het handhaven van de MVO in die sectoren. In de voedselsector gaat de recent gepubliceerde D66-visie ‘Weet Wat Je Eet’ daar met meerdere concrete voorstellen op in.

MVO-verplichtingen

D66 staat voor heldere afspraken met bedrijven om MVO-verplichtingen niet alleen op te leggen, maar ook uitgevoerd te krijgen. Duurzame ontwikkeling staat daarbij voor D66 centraal. Laten wij opkomende economieën, waar een groot deel van de productie van onze goederen plaatsvindt, eerst grijs groeien of zonder verbetering van bijvoorbeeld bestuur en mensenrechten, dan levert dat uiteindelijk grote problemen op. Om sturing te geven, wil D66 1 miljard euro vrijmaken voor projecten die niet enkel bijdragen aan innovatie ten aanzien van maatschappelijke uitdagingen, maar ook elders hun bijdrage kunnen leveren. Verder is het wegnemen van barrières voor het MKB belangrijk om duurzame producten in de opkomende economieën in de markt te zetten. Voor D66 zijn de Sustainable Development Goals een belangrijk element binnen het handels- en ontwikkelingssamenwerking- beleid. We streven naar een overkoepelende website waar men alle voortgang, inclusief die door bedrijven, kan zien.

Schrijnende schendingen

D66 zet zich actief in voor de strijd tegen onder andere onleefbaar loon, moderne slavernij en kinderarbeid. D66 heeft voor de Wet zorgplicht kinderarbeid gestemd en daarop 6 verbetervoorstellen ingediend om de beter effectiever te maken. Per 2020 kinderarbeid moet wat D66 betreft kinderarbeid geheel uit de textielketens geweerd zijn. Verder zet het voorstel van D66 in op het opkomen voor arbeiders- en vakbondsrechten en de economische zelfredzaamheid van elke wereldburger.

Laatst gewijzigd op 15 februari 2017