Blijf op de hoogte

Kies zelf van welke thema's jij op de hoogte blijft en schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt dan altijd de laatste updates op basis van jouw interesses. Wil je ook via Whatsapp op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam produceren

Bedrijven die duurzaam produceren hebben de toekomst. D66 wil groene en maatschappelijk verantwoorde koplopers ondersteunen en stimuleren, onder andere door een markt voor duurzame grondstoffen te creëren.

Groene groei

Groene groei is nodig. Om de stijgende uitgaven aan zorg, welzijn en onderwijs te betalen. Maar ook omdat groei de zuurstof van de samenleving is. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. Nu al worden banen gecreëerd door het aanleggen van zonnecellen op daken, het kweken van duurzame vis en het omzetten van rioolslib tot kunstmest. D66 pleit voor een nieuw economisch model, waarin energie en grondstoffen een gesloten cirkel vormen. Waarin niets verloren gaat en afval niet meer bestaat. Dat begint bij een overheid die vernietiging van potentieel herbruikbare grondstoffen zwaarder belast, maar tegelijkertijd ook producenten, wetenschap en afvalbedrijven bij elkaar brengt zodat zij hun ketens kunnen sluiten.

Biobased economy

D66 steunt het ontwikkelen van de “biobased economy”. D66 wil een verplicht aandeel van 25% duurzame materialen in elk bouwproject. Ook de overheid zelf moet standaard duurzaam inkopen. Verder wil D66 dat de overheid afspraken en innovatie binnen ketens- zoals in de kunststof- en textielketen  – stimuleert. Door producenten, wetenschap en afvalbedrijven bij elkaar te brengen. D66 wil ook dat de overheid zelf het voorbeeld geeft: een afvalloze overheid. Voedselverspilling door consumenten en door producenten moet worden tegengegaan.

Eerlijke duurzame ketens

D66 steunt initiatieven van het bedrijfsleven en NGO’s om de productieketens van grondstoffen eerlijk en duurzaam te maken. Dit kan onder andere door hier in het budget voor ontwikkelingssamenwerking ruimte voor vrij te maken. Wat D66 betreft blijft Nederland hierin voorop lopen.

Boeren

Boeren zijn ondernemers die op eigen benen moeten staan. Tegelijkertijd maken zij deel uit van een bijzondere sector, zij verbouwen ons voedsel. Voor zover landbouwsubsidies worden verstrekt, moeten deze gericht zijn op het stimuleren van innovatie, het verminderen van de druk van de agrarische sector op milieu, water en natuur en koplopers belonen. D66 wil toewerken naar een milieu-neutrale landbouw waarin landbouw en natuur in evenwicht zijn en de consument goed en gezond voedsel krijgt tegen een eerlijke prijs. Voor meer toelichting: zie de D66 Voedselvisie

Laatst gewijzigd op 12 april 2016

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid
Rob Jetten

Hi,
Heb je een vraag? Neem dan contact op met mijn collega's via WhatsApp of ga naar onze contactpagina.
Groet, Rob

Whatsapp ons 06 11 91 25 48