Blijf op de hoogte

Kies zelf van welke thema's jij op de hoogte blijft en schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt dan altijd de laatste updates op basis van jouw interesses. Wil je ook via Whatsapp op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Democratie

Zonder een goed functionerende rechtsstaat en democratie bestaat vrijheid niet. Daarom verdedigt D66 de rechtsstatelijke waarden en de democratie in Nederland hartstochtelijk en streven wij ze na in de rest van de wereld.

Vrijheid van meningsuiting

D66 vindt dat de grens van de vrijheid van meningsuiting daar gesteld moet worden, waar het zaaien van haat en het oproepen tot geweld beginnen. Gewelddadig extremisme, ongeacht het soort, is voor ons de grens ver voorbij. Een verbod op godslastering en het boerkaverbod beschouwt D66 echter als een te grote beperking van een vrije meningsuiting. Daarom hebben wij per initiatiefwet het verbod op godslastering geschrapt. Ook hebben wij ons succesvol verzet tegen het onredelijke gewicht dat aan de bescherming van weigerambtenaren gegeven wordt versus het recht van homostellen om te trouwen. Na jaren wachten is er een einde aan de mogelijkheid tot weigeren gekomen.

Momenteel is D66 met de PvdA bezig met een initiatiefwet om een einde te maken aan de bijzondere strafbepalingen aangaande majesteitsschennis. Extra zware straffen en mogelijk zelfs een ontzegging uit het kiesrecht voor het beledigen van de Koning past niet in de 21ste eeuw.

Moderniseren Grondwet

D66 pleit voor een samenhangend programma voor een modernisering van de Grondwet, mede op grondslag van het rapport van de Staatscommissie Thomassen en in beide Kamers aanvaarde moties hierover. D66 pleit ervoor dat de bepaling in de Grondwet met betrekking tot het briefgeheim wordt aangepast om ervoor te zorgen dat alle vormen van (digitale) communicatie tussen burgers even goed worden beschermd. De overheid mag alleen communicatie tussen burgers onderscheppen wanneer dat noodzakelijk is, in het geval van een concrete verdenking en na toetsing door de rechter

Wijzigen van de grondwet

De procedure voor wijzigen van de Grondwet wil D66 aanpassen zodat wijzigingen sneller en democratischer plaatsvinden. Bijvoorbeeld door naast een gekwalificeerde meerderheid in de Staten-Generaal een oordeel van de kiezers te vragen. Fundamentele burgerlijke vrijheden als het non-discriminatiebeginsel en de vrijheid van meningsuiting zijn volgens D66 in hun essentie onaantastbaar. Aantasting van deze grondrechten door middel van herziening van de Grondwet moet worden uitgesloten.

Laatst gewijzigd op 12 april 2016

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid
Rob Jetten

Hi,
Heb je een vraag? Neem dan contact op met mijn collega's via WhatsApp of ga naar onze contactpagina.
Groet, Rob

Whatsapp ons 06 11 91 25 48