Blijf op de hoogte

Kies zelf van welke thema's jij op de hoogte blijft en schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt dan altijd de laatste updates op basis van jouw interesses. Wil je ook via Whatsapp op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Deelname aan internationale missies

Op dit moment neemt de Nederlandse krijgsmacht deel aan diverse operaties en missies. Zo draagt Nederland bij aan de VN- missie in Mali, de strijd tegen IS, trainen we politie en militairen in Afghanistan, en doet Nederland mee aan de antipiraterijbestrijding in de Somalische wateren. D66 vindt het goed dat Nederland een bijdrage levert aan deze missies. D66 hecht er namelijk aan dat Nederland een bijdrage levert aan de internationale veiligheid en hier verantwoordelijkheid in neemt. D66 staat immers voor een goede internationale rechtsorde en veiligheid wereldwijd. Deze zijn niet alleen in ons eigen belang, maar vormen ook de basis voor vrede, vrijheid en welvaart overal ter wereld.

Strikte voorwaarden

D66 wil wel strenge eisen stellen aan Nederlandse militaire inzet. Deze inzet vindt alleen plaats onder strikte voorwaarden. Het Toetsingskader is leidend. Bescherming van burgers wordt hierin verankerd. Een mandaat in overeenstemming met internationaal recht is voor D66 noodzakelijk, inzet past alleen binnen een heldere (internationale) strategie en langetermijnvisie en als alle geweldloze opties uitgeput zijn. Militaire inzet of politieke steun aan een conflictsituatie behoeft een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Ook moet alle militaire of politieke steun aan een conflict(-operatie) in de Tweede Kamer worden geëvalueerd. Het uitgezonden personeel moet voor de te verrichten taken adequaat zijn getraind. Ook moeten zij in voldoende mate kunnen beschikken over in goede staat verkerend, voor die taken benodigd, materiaal.

Voor D66 is de inzet van militairen een laatste redmiddel. Als het zo ver komt dat militairen worden ingezet, dan moeten militairen op Defensie kunnen rekenen. Onze militairen doen moeilijk en belangrijk werk. Uitgezonden personeel moet adequaat zijn getraind voor de gestelde taak en beschikken over uitstekend materiaal. De randvoorwaarden op het gebied  van medische evacuatie en geweldsdominantie  moeten op orde zijn. Dat betekent niet dat elk risico kan worden weggenomen, maar wel dat elk wegneembaar risico moet zijn afgewend.

Mali

D66 steunt de missie in Mali. Mali ligt relatief dicht tegen de Europese grens aan. In korte tijd is dit voorbeeldland afgegleden naar een fragiele staat. Dit heeft grote gevolgen voor de lokale bevolking, maar ook voor de internationale veiligheid. De situatie in Mali stabiliseren is een belangrijke prioriteit om van daaruit verder te werken aan de toekomst van het land, de regio en de internationale veiligheid.

IS

Ook IS bevindt zich dichtbij de grens met Europa in onder andere Irak en Syrië. De dreiging van IS voor de regio, voor Europa en voor Nederland is groot. Om IS te bestrijden is het goed dat Nederland een robuuste bijdrage levert. Mede dankzij de Nederlandse inzet wordt IS staande gehouden en op sommige plekken zelfs teruggedrongen. Deze missie is noodzakelijk om de terreurorganisatie IS te stoppen en burgers te beschermen. D66 wil daarom dat we alles doen wat mogelijk is om IS te stoppen. Militair, humanitair en politiek.

 

Laatst gewijzigd op 18 december 2017

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid
Rob Jetten

Hi,
Heb je een vraag? Neem dan contact op met mijn collega's via WhatsApp of ga naar onze contactpagina.
Groet, Rob

Whatsapp ons 06 11 91 25 48