Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Waarom stemmen?

Op 18 maart kunt u het verschil maken. In uw provincie én in Nederland. Uw stem telt dubbel. U beslist over uw eigen buurt en daarmee over de nieuwe Eerste Kamer. Samen met D66 kunt u zo na 18 maart Nederland vooruit brengen.

Waarom stemt u op 18 maart op D66? Deze vraag legden wij voor aan 26 kiezers, verspreid over alle provincies. Lees hier een aantal van hun redenen en stem op 18 maart ook D66.

Allard Polak [34, Groningen]

Allard Polak GroningenCoördinator educatie Waddenvereniging en docent/trainer — “De provinciale politiek ligt mij na aan het hart, het gaat over de grond waarop wij leven. We willen toch allemaal dat ons prachtige Groningen bereikbaar, duurzaam, leefbaar en financieel gezond is?! Een constructieve, vooruitstrevende, daadkrachtige en fatsoenlijke politiek vind ik daarbij van het grootste belang. Daarom dus.”

 

Roy Postma [19, Friesland]

Roy Postma FrieslandScholier, Beetsterzwaag — “Ik ga stemmen omdat ik denk dat stemmen een bijzonder recht is, dat niet overal op deze wereld vanzelfsprekend is. Waar ik me zorgen om maak is dat onze provincie te maken heeft met krimp, vooral in de kleine dorpjes. Scholen moeten noodgedwongen fuseren of zelfs sluiten. En dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid van en in het dorp.”

 

Arend Grooten [62, Drenthe]

Arend Grooten DrentheOud-docent economie (hbo) en ondernemer, Drouwen — “De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat er een drastische wijziging dient plaats te vinden van de wijze waarop de Eerste Kamer wordt gekozen en de functie die ze zou moeten bekleden. De huidige invloed van D66, mede ten gevolge van de laatste Tweede Kamerverkiezingen, heeft voor mij voldoende onderstreept dat stemmen op D66 het verschil kan maken.”

 

Jansje Wagenaar [71, Overijssel]

Jansje Wagenaar OverijsselOud-lerares maatschappijleer, Haarle — “Stemmen is een basisprincipe voor een democratisch land. Ik vind het belangrijk dat bij de planning van de ruimtelijke ordening rekening wordt gehouden met het milieu. Daarbij is een efficiënt logistiek netwerk, met een goede verbinding met zowel de westelijke provincies als de Duitse handelssteden van belang voor de provincie Overijssel.”

 

Aimen Abelrahman [50, Flevoland]

Aimen Abelrahman Flevoland foto door Jan HouwersTolk Arabische talen, Lelystad — “Ik vind dat je moet gaan stemmen, anders werkt het democratisch proces niet. Bij alle gelegenheden waar je je stem kunt uiten, zou elke burger ook móeten stemmen. Dus ook bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen, omdat je op die manier je vertegenwoordiger kunt kiezen en daardoor invloed hebt op de politiek.”

 

Margot Goeyers [47, Zeeland]

Margot Goeyers ZeelandJurist bij Rijkswaterstaat, Middelburg — “Ik reken bij deze verkiezingen op maatregelen vanuit de Provincie om specifiek voor Zeeland het probleem van krimp tegen te gaan. D66 kan het onderwijs in Zeeland stimuleren door de University College Roosevelt en Hogeschool Zeeland verder uit te breiden, hetgeen jonge mensen aantrekt en impuls kan geven om krimp tegen te gaan.”

 

Ashley Karsemeijer [27, Gelderland]

Ashley Karsemeijer GelderlandGerechtssecretaris gerechtshof Amsterdam, Meteren — “Naast democratische legitimatie, stem ik omdat de provincie belangrijk is voor stimulering van de regionale economie. Er wordt veel bereikt met de inzet van revolverende fondsen. Daarnaast vind ik de (veiligheid van) provinciale wegen en bereikbaarheid een belangrijke taak, zeker voor een grote provincie als Gelderland.”

 

Ivo van Heck [22, Noord-Brabant]

Student communicatiewetenschappen, Rosmalen — “Een van de belangrijkste taken van de provincie vind ik de ruimtelijke ordening en natuurbeheer. Er moet een goede balans zijn tussen steden/dorpen en natuurgebieden. Verrommeling van het landschap en het steeds voller bouwen van de provincie met panden die elders leeg staan, is weggegooid geld en bovenal zonde van de toch al beperkte ruimte in Brabant.”

 

Jan Remmert Fröling [51, Zuid-Holland]

Jan Remmert Fröling Zuid HollandDocent scheikunde en fotograaf, Hellevoetsluis — “De eerste reden dat ik ga stemmen: ik héb het recht om te stemmen, dat zal ik gebruiken ook. Ten tweede liggen de provinciale standpunten van D66, zoals duurzaamheid en economische ontwikkeling, in lijn met mijn eigen mening. Ten derde moeten we in de Eerste Kamer een sterkere positie opbouwen, zodat we meer van onze standpunten kunnen realiseren.”

 

Özgül Isik [40, Noord-Holland]

özgul Isik Noord HollandSociaal dienstverlener, Enkhuizen — “Ik vind elke verkiezing belangrijk, want stemmen is een democratisch recht. Dat geldt ook voor de provinciale verkiezingen, want de Statenleden beslissen over belangrijke plannen voor de provincie. Denk aan het plaatsen van windmolens voor duurzame energie. Daarnaast zijn de omgeving en het landschap en de veiligheid belangrijke punten.”

 

Laurie Bertholet [25, Limburg]

Laurie Bertholet LimburgAfgestudeerd (ondernemingsrecht), wereldreiziger, Heerlen — “Ik stem op D66 omdat de partij zich hardmaakt voor jongeren en cultuur. Jongeren trekken nu na hun studie vaak weg richting Randstad. Deze jonge professionals moeten wij in Limburg houden. Het D66-standpunt ten opzichte van ondernemerschap sluit hier mooi op aan. Cultuur is daarnaast van belang om zowel een stad, als het leven, wat kleur te geven.”

 

Ignace Boreel de Mauregnault [49, Utrecht]

Zelfstandig ondernemer en raadslid Ignace Boreel UtrechtOudewater, Snelrewaard — “Het publieke bestuur kan in Nederland nog steeds democratischer, efficiënter en effectiever. Net als in het bedrijfsleven zal de arbeidsproductiviteit omhoog moeten, willen we ons welvaartspeil behouden met een ouder wordende, krimpende bevolking. Regelgeving dient simpel en eenduidig te zijn. Ik acht D66 ook op provinciaal niveau het best in staat deze overtuiging te vertalen.”

 

Bent u benieuwd naar nog meer inspirerende verhalen? Lees ze allemaal in de nieuwste Democraat!

Laatst gewijzigd op 13 september 2018