66 successen
in zes jaar

D66 heeft lokaal, regionaal, landelijk en in Europa mooie plannen gerealiseerd. We zijn een partij die niet alleen over verandering praat, we brengen het ook. Dat doen we vanuit optimisme, en de overtuiging dat morgen altijd beter kan worden dan vandaag. Zolang je maar bereid bent om het gewoon te doen.

Onderwijs en cultuur 1.     Leraren uit basisonderwijs verdienen evenveel als hun collega’s in het voortgezet onderwijs.

2.     Al ruim 130.000 leerlingen in 100 gemeenten hebben plezier van de rijke schooldag.

3.     Scholen met achterstanden krijgen meer geld.

4.     De werkdruk in het basisonderwijs is verlaagd door 430 miljoen direct aan de scholen te geven.

5.     We hebben de positie van mbo studenten versterkt.

6.     Stagediscriminatie wordt aangepakt; de opleiding verzorgt de eerste stageplek.

7.     De studiebeurs is ingevoerd.

8.     We hebben de grootste investering ooit in de wetenschap gedaan, hiermee verlagen we de werkdruk, verbeteren we de onderwijskwaliteit en kunnen we het welzijn van studenten verbeteren.

9.     Ieder jaar kunnen 100 jonge onderzoekers extra met een eigen beurs werken aan de oplossingen van de toekomst.

10.  Een grote investering in cultuur voor een nieuwe impuls na corona en de makers krijgen een eerlijke betaling.

11.  Geroofde kunst uit koloniale tijd hebben we teruggeven aan die landen.

12.  Iedere gemeente krijgt een bibliotheek.
Klimaat 13.     De klimaatdoelen zijn in zicht.

14.     We hebben een CO2-heffing voor de industrie ingevoerd.

15.     We hebben een prijsplafond en noodfonds energie.

16.     Nederland is onafhankelijk van Rusland in onze energievoorziening.

17.     In 2030 is wind op zee de grootste energiebron van Nederland.

18.     Nederland is koploper zonnepanelen in Europa en 2e in de wereld.

19.     In 2022 was 40% van alle in Nederland opgewekte elektriciteit duurzaam. In de eerste helft van 2023 was dit al ruim 50%.

20.     Nederland voldoet aan de Europees afspraak om in 2023 16% van alle gebruikte energie hernieuwbaar te laten zijn.

21.     Vanaf 2025 zijn alle nieuwe ov-bussen zero emissie en rijden ze op regionaal opgewekte energie.

22.  We hebben 6.2 miljard aan fossiele subsidies afgeschaft.

23.  Dankzij D66 worden parkeerterreinen in de toekomst standaard overkapt met zonnepanelen;

24.  De gaskraan in Groningen is dicht.
Economie 25.     We pakken vermogensongelijkheid aan. Dit doen we door 9 miljard extra belasting op vermogen en bedrijven. 

26.     Het maakt niet meer uit hoeveel uur je werkt voor de kinderopvangtoeslag die je krijgt, waarmee we een eerste stap zetten richting een nieuw stelsel met gratis kinderopvang voor alle kinderen.

27.     Een historische stijging van het minimumloon met 10%. Daarnaast hebben we de AOW en de uitkeringen mee laten stijgen. 

28.     We hebben een solidariteitsheffing ingevoerd om de fossiele sector te belasten voor de overwinsten die ze hebben gemaakt door de stijgende energieprijzen. 

29.     We hebben een ongekend koopkrachtpakket beschikbaar gesteld van 20 miljard euro in 2022 en 2023 om ervoor te zorgen dat mensen het hoofd boven water kunnen houden. 

30.     Nederlanders die na de onafhankelijkheid van Suriname in Nederland zijn komen wonen krijgen een eenmalige tegemoetkoming vanwege hun gemist aow-opbouw.

31.     Dankzij D66 zijn de pensioenen toekomstbestendig en kunnen jongeren erop vertrouwen dat ook zij een goed pensioen hebben terwijl gepensioneerden eindelijk een hoger pensioen kunnen ontvangen.
Wonen 32.     We hebben de verhuurdersheffing afgeschaft, zodat er meer huizen kunnen worden gebouwd.

33.     We hebben de jubelton afgeschaft voor een eerlijke woningmarkt.

34.     We faseren huurwoningen met slechte energielabels uit. Minder tochtige huurwoningen met te hoge energierekeningen.

35.     7 miljard euro voor de versnelde verduurzaming van de gebouwde omgeving.

36.     We hebben tijdelijke huurcontracten afgeschaft. Dankzij D66 ook voor onzelfstandige (studenten)woningen.
Natuur 37.     D66 staat aan de basis van Beleidsprogramma Nationale Parken wat garandeert dat parken bijdragen aan een sterke natuur en beter bereikbaar worden voor recreatie.

38.     Dierenbeulen kunnen strenger worden gestraft en mogen geen dieren meer houden.

39.     Boeren die willen stoppen komen in aanmerking voor een ruime compensatie. Direct effect op de uitstoot en daarmee de natuur.

40.     Waterschappen zijn democratischer waardoor de burger meer inspraak heeft over hoe de leefomgeving wordt ingericht.
Zorg 41.     Er is een historisch zorgakkoord gesloten met alle partijen om echt te werken aan kwaliteit, toegankelijkheid en houdbaarheid. Samenwerking in plaats van concurrentie.

42.     We hebben de verplichte vijf dagen beraadtermijn bij abortus afgeschaft en voor het eerst in bijna 40 jaar de abortuswet gemoderniseerd.

43.     De NIPT wordt gratis voor iedereen.

44.     De donorwet is aangenomen.

45.     Het Rota-vaccin is toegevoegd aan het rijksvaccinatieprogramma. 

46.     Alle vrouwen die een uitnodiging krijgen voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, ontvangen standaard een ‘thuistest’.
Buitenland 47.     Er is een Magnitsky-sanctieregime ingericht op Europees niveau, hiermee kunnen we schenders van mensenrechten inreisverboden opleggen en hun tegoeden bevriezen.

48.     We doen de grootste investering in de krijgsmacht sinds het einde van de Koude Oorlog.

49.     Oekraïne heeft vanaf dag 1 militaire steun gekregen en is kandidaat-lid van Europa. 

50.     Het Nederlandse geluid in Brussel is voelbaar en merkbaar: we behoren weer tot de Europese kopgroep!

51.     We geven geen exportsteun meer voor fossiel.
Justitie 52.     We gaan niet harder straffen, maar slimmer straffen.

53.     Door onze initiatiefwet is discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en handicap in de Grondwet verboden.

54.     We hebben excuses voor het slavernijverleden gemaakt.

55.     Het eerste Nationaal Programma tegen Racisme en Discriminatie is gestart.

56.     In december 2023 komt de eerste legale joint op de markt.

57.     De vergoeding voor de sociale Advocatuur ging én gaat verder omhoog, zodat zij een normaal salaris kunnen verdienen en er voldoende sociaal advocaten beschikbaar blijven.

58.     We hebben geïnvesteerd in de rechtspraak zodat mensen minder lang op een uitspraak hoeven te wachten in hun zaak, en meer uitspraken kunnen worden gepubliceerd.

59. Vaste financiering voor Persveilig om journalisten beter te beschermen.
Mobiliteit 60.     De vliegtaks ingevoerd.

61.     Met een investering van €7,5 miljard euro maken we nieuwe woningen bereikbaar: 46% gaat naar het OV, 37% naar de auto, 10% fiets.

62.     Fietsen is gezond en schoon; er gaat een ongekende €800 miljoen euro naar fietsinfrastructuur.

63.     We zetten de eerste stap in de realisatie van de Lelylijn.

64.     We hebben, met afstand, de meeste laadpalen van Europa. Daarmee heeft Nederland bijna 1/3 van alle Europese laadpalen.

65.     We hebben statiegeld op kleine plastic flesjes en blik ingevoerd.

66.     We komen dichter bij een circulaire economie door een nationale grondstoffenstrategie en door minder afhankelijk te worden van China en Rusland.